Doema achter akkoord Litouwen

Het Russische parlement, de Doema, heeft gisteren het al in 1997 gesloten grensverdrag met Litouwen geratificeerd. Litouwen is de eerste ex-Sovjetrepubliek waarmee Moskou sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 een geratificeerd grensakkoord heeft. Met de ratificatie is lang gewacht omdat open grenskwesties zich goed leenden als drukmiddel tegen Litouwen. De Europese Unie had de ratificatie geëist als voorwaarde voor een akkoord over vereenvoudigd reisverkeer – via Litouwen – voor de inwoners van de Russische exclave Kaliningrad.