Commissie moet op zoek naar opvolger Blankert

Een vijf koppen tellende commissie moet op zoek naar een opvolger voor Hans Blankert, de vertrekkende voorzitter van de NOC*NSF. Dit heeft de voorjaarsvergadering van de sportkoepel gisteren besloten. Om de mogelijke kandidaten te kunnen garanderen dat hun kandidaatstelling tijdens de selectieprocedure vertrouwelijk blijft, treedt een onafhankelijk bureau als `brievenbus' op. De commissie draagt een of meer kandidaten aan het bestuur voor dat uiteindelijk een enkele kandidaat ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voorlegt. In de commissie hebben twee bestuursleden van de NOC*NSF zitting, een vertegenwoordiger van het bureau en twee afgevaardigden van de bonden.