Bouwfraude ook bij aanleg Betuwelijn

Bouwbedrijven hebben ook over opdrachten voor de aanleg van de Betuwelijn verboden prijs- en werkafspraken gemaakt.

Uit de schaduwboekhouding van de van corruptie en fraude verdachte aannemer Koop blijkt dat bij tenminste drie projecten uit 1997 en 1998 fraude in het spel is.

Dat meldt het televisieprogramma Zembla vanavond. De redactie ontdekte tussen de meer dan drieduizend projecten uit de schaduwboekhouding drie werken die deel uit maken van de Betuwelijn.

In één geval, de aanleg van wegen in het Botlekgebied, is door de rijksoverheid 2,08 miljoen euro betaald, terwijl de werkelijke kosten maar 1,17 miljoen euro bedroegen. Vier bouwbedrijven of combinaties van bouwbedrijven ontvingen ieder een 225.000 euro, zonder dat ze de bouwopdracht ook daadwerkelijk kregen.

De andere twee bouwopdrachten waarbij, blijkens de schaduwboekhouding, gefraudeerd is, hebben ook te maken met de aanleg van (spoor)wegen in het Botlekgebied.

Bij de werkzaamheden aan het spoor bij de Callandbrug kregen, van de aanneemsom van 4,5 miljoen euro, vier bouwbedrijven of combinaties elk 59.000 euro betaald, zonder dat ze de opdracht uitvoerden. Bij wegen bij de bouw van de Botlekspoortunnel, streken vier bedrijven van de bouwsom van 369.000 euro, ieder 38.110 euro op.

Directeur P. Buck van de Projectorganisatie Betuweroute zegt in Zembla ,,geschokt'' te zijn. Buck zegt ook dat wordt onderzocht of aangifte gedaan zal worden bij justitie en dat later bekeken wordt of het geld teruggevorderd kan worden.

In Zembla zeggen vervoerders niet op de Betuweroute te gaan rijden, omdat die te duur dreigt te worden in het gebruik. De Tweede Kamer wil namelijk dat de vervoerders opdraaien voor het onderhoud. ,,Dan gaat er niemand overheen, wij kunnen dat niet betalen'', zegt directeur C. Robbeson van Railion in Zembla.