Belastingzaken: `mediation' succes

Juridische conflicten over belastingzaken kunnen in het grootste deel van de gevallen zonder tussenkomst van een rechter worden opgelost als er een bemiddelaar wordt aangewezen. Dat blijkt uit cijfers die het gerechtshof in Arnhem gisteren presenteerde. Het hof in Arnhem neemt samen met vijf rechtbanken in Nederland deel aan het project Mediation naast Rechtspraak dat in 2000 startte. Eind van dit jaar wordt besloten over de structurele invoering van doorverwijzing naar bemiddeling.