Bedrijf dicht na schenden regels

De provincie Gelderland heeft de milieuvergunning van fouragehandel Hamstra uit Putten ingetrokken. Het bedrijf was op last van de provincie al gesloten nadat in juli 2002 twee medewerkers van Hamstra door een explosie om het leven waren gekomen.

De explosie was veroorzaakt door de ontsteking van een explosief gasmengsel dat aanwezig was in enkele silo's. Hamstra verwerkt onder meer etensresten tot veevoeder. Tevens levert Hamstra restafval dat geschikt is voor het gebruik van compostering.

Volgens de milieuvergunning, die in 2001 was verstrekt, mogen er bij de bedrijfsactiviteiten geen explosieve gasmengsels ontstaan. Hamstra heeft hierdoor volgens de provincie in strijd met de vergunningsvoorschriften gehandeld. Het komt niet zo vaak voor dat een milieuvergunning van een bedrijf wordt ingetrokken. Bij Hamstra werkten vijftien mensen.

De directie van Hamstra gaat het intrekken van de milieuvergunning aanvechten bij de Raad van State. Verschillende onderzoeken tonen volgens Hamstra aan dat het bedrijf op veilige wijze een doorstart kan maken. Volgens een woordvoerder van de directie wil de provincie het bedrijf om ,,politieke redenen'' sluiten, omdat omwonenden al jarenlang klagen over stankoverlast.

De provincie verwerpt deze beschuldiging. Het beroept zich op een onderzoek van TNO, waaruit blijkt dat de bedrijfsvoering bij Hamstra een van de hoofdoorzaken van het ongeval was. Volgens de provincie kan Hamstra een nieuwe vergunning aanvragen.

Daarbij kan het bedrijf duidelijk maken hoe het de vorming van explosieve mengsels wil voorkomen. Het bedrijf is hierop al gewezen toen het in augustus vorig jaar toestemming vroeg voor een beperkte doorstart. Tot dusver heeft Hamstra geen nieuwe milieuvergunning aangevraagd.