Batasuna

In het hoofdartikel van 15 mei, staat dat een verbod op de Baskische politieke partij Batasuna niet antidemocratisch is omdat Batasuna oproept tot haat, geweld goedpraat en banden onderhoudt met ETA. U schetst daarmee een onjuist beeld. Batasuna weigert aanslagen van ETA te veroordelen omdat zij vindt dat daarmee voorbijgegaan wordt aan de politieke aard van het conflict. Batasuna geeft evenwel telkenmale aan dat zij de aanslagen betreurt. Batasuna geeft aldus haar politieke mening die u al dan niet kunt delen. Dat is wat anders dan het oproepen tot haat of het goedpraten van geweld.

Uit het vonnis blijkt dat die beschuldiging ook niet aan het verbod ten grondslag ligt. Dat Batasuna banden onderhoudt met ETA wordt door de Spaanse rechter wel gesteld maar het bewijs daarvoor kan de toets der kritiek niet doorstaan. Het enige dat bewezen wordt is de ongefundeerde mening van de Guardia Civil.

De afgelopen jaren zijn vele Baskische politieke en humanitaire organisaties alsmede twee kranten verboden door toepassing van de theorie dat ETA uit vele fronten bestaat waarvan er maar één geweld gebruikt. Organisaties die hetzelfde doel nastreven als ETA (een onafhankelijk en socialistisch Baskenland) worden daarmee verboden. Deze theorie leidt tot politieke vervolging. Immers, niet het doel van ETA is verwerpelijk maar de wijze waarop zij dat doel probeert te bereiken.

Bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen mag de partij die bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen de op één na grootste werd, niet meedoen. Het Spaanse fascisme waaruit de huidige regeringspartij is voortgekomen lijkt dezer dagen meer dan slechts een duister verleden. Dat u dit goedpraat is onbegrijpelijk. Ik troost mij met de gedachte dat het Europese Hof het verbod te zijner tijd wel zal opheffen.