Aangeboden: 30.000 centrale bankiers

Nu biedt De Nederlandsche Bank nog werk aan 1.835 mensen, maar in de toekomst worden het er veel minder. De integratie van het toezicht op banken en (pensioen-)verzekeraars en het verder stroomlijnen van de gelddistributie gaan de komende jaren honderden arbeidsplaatsen kosten, zo berichtte de centrale bank, die morgen haar jaarverslag presenteert, vorige week.

Dat zou een voorbeeld kunnen zijn voor de rest van de eurozone. Want de centrale banken van de meeste eurolanden lijken meer op een werkverschaffingsproject dan op de lenige, productieve organisaties die centrale bankiers de rest van de economie altijd plegen aan te bevelen.

Nederland heeft nu nog een kleine 12 centrale-bankmedewerkers per 100.000 inwoners. In de toekomst worden dat er minder dan 10. Daarmee is De Nederlandsche Bank nu al, en straks helemaal, een van de slankste centrale banken in het eurogebied. De Banque de France heeft 16.800 werknemers, ruim 28 voor elke 100.000 Fransen. De Bundesbank heeft bijna 16.000 werknemers, 20 voor elke 100.000 Duitsers. En de Banca d'Italia heeft er 9.400, ruim 16 per 100.000 Italianen.

Taken, op statistisch en toezichtsgebied, verschillen nog steeds, en kunnen de hoogte van het aantal werknemers deels verklaren. Maar de Bundesbank bijvoorbeeld doet niet eens het volledige toezicht op de banksector, terwijl veel andere centrale banken dat wel doen. Bovendien zou logischerwijs verwacht worden dat schaalvoordelen centrale banken van grote landen verhoudingsgewijs kleiner zouden maken. Er is echter nauwelijks een statistisch verband te ontwaren tussen de omvang van een euroland en de omvang van zijn centrale bank. Plannen om personeel te minderen zijn er wel. Maar de Bundesbank wil het mondjesmaat zonder gedwongen ontslagen, de Banque de France had dit voorjaar meteen de bonden op de stoep en de Banca d'Italia bevestigde vorig jaar na druk van de bonden expliciet alle arbeidscontracten.

Hoe groot zouden de centrale banken moeten zijn? In de VS hebben de Federal Reserve Banks samen 25.000 werknemers. Dat zijn er 9 per 100.000 Amerikanen. De Nederlandsche Bank komt daar straks vrijwel op uit, maar de meeste andere lang niet. Als het VS-quotum op de eurozone zou worden losgelaten, zouden van de 57.000 centrale-bankwerknemers in de eurozone er 30.000 moeten vertrekken. Geschatte besparing: 2 miljard euro. Dat zijn nog eens structurele hervormingen. Het geeft ook de reden waarom Frankrijk zijn centrale bankier Trichet aan het hoofd van de Europese Centrale Bank wil hebben. Scheelt Banque de France toch weer een volle arbeidsplaats.

    • Maarten Schinkel