Zalm: ingreep WAO handhaven

VVD-leider Zalm verzet zich tegen de wens van zijn aanstaande coalitiepartners CDA en D66 om de financiële gevolgen te compenseren voor WAOers onder de 45 jaar die na herkeuring in de bijstand dreigen te belanden. CDA-leider Balkenende en D66-leider Dittrich verwoordden die wens gisteren in de Tweede Kamer, in een debat over het regeerakkoord op hoofdlijnen dat is gesloten. Met name voorgenomen ingrepen in de sociale zekerheid (WAO, WW, bijstand) en in de zorg (verkleining ziekenfondspakket) kregen felle kritiek van de PvdA, SP en GroenLinks. CDA, VVD en D66 veranderden gisteren niets in het regeerakkoord.

De herkeuring van WAO'ers beneden 45 jaar, volgens aanscherpte criteria, was de maatregel die op de felste kritiek stuitte van de oppositie, de vakbonden en de achterban van met name het CDA. Balkenende maakte duidelijk daarnaar te willen luisteren. Hij zei dat de herkeurden ,,niet automatisch'' in de bijstand zullen komen. Dittrich zei een regeling van het nieuwe kabinet af te wachten, waarin ,,op een sociale en fatsoenlijke manier'' met deze gevallen wordt omgegaan. Beiden hielden wel vast aan de herkeuring. Volgens Balkenende is dat een sociale maatregel gericht op werken. Zalm wil vooralsnog niet van de afspraak uit het regeerakkoord afwijken. Pas als de drie partijen het eens zijn, kan een afspraak worden herzien, beklemtoonde Zalm. Na het debat werd Balkenende benoemd tot formateur. Vanmiddag werd de verdeling van bewindslieden bekend. CDA behoudt het premierschap, Buitenlandse Zaken, Justitie, Onderwijs, Landbouw, Sociale Zaken en krijgt er Verkeer en Waterstaat en Ontwikkelingssamenwerking bij. De VVD behoudt VROM, Defensie, Financiën en Binnenlandse Zaken en krijgt er Vreemdelingenbeleid en Integratie en Volksgezondheid bij. D66 krijgt Bestuurlijke Vernieuwing en Koninksrijksrelaties en Economische Zaken. De staatssecretariaten worden als volgt verdeeld: CDA krijgt Financiën, Defensie, Volkshuisvesting, Economische Zaken en Volksgezondheid. VVD krijgt Europese Zaken, Onderwijs, Verkeer en Waterstaat en Sociale Zaken. D66 levert de nieuwe staatssecretaris van Cultuur.

ANALYSE: pagina 3

HOOFDARTIKEL: pagina 7