Wijn (EZ): nog altijd bouwfraude

Staatssecretaris J. Wijn van Economische Zaken heeft vanochtend de beschuldiging herhaald dat verscheidene bouwbedrijven nog steeds betrokken zijn bij illegale prijsafspraken en vooroverleg. Hij baseert zich op lopend onderzoek van de mededingingsautoriteit NMa. Dat heeft ,,concrete vermoedens en aanwijzingen van vooroverleg'' opgeleverd.

Wijn zei dat tijdens het slotdebat over het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid. Tijdens een eerder debat over dat rapport maakte minister Kamp (VROM) bekend dat illegaal vooroverleg nog steeds plaatshad. De brancheorganisatie van bouwondernemers, ABVV, liet daarop in reactie weten dat Kamps uitlatingen op een misverstand berustten.

,,We hebben voorafgaand aan dat debat nauwkeurig overwogen welke uitspraken we precies namens het kabinet zouden doen'', aldus Wijn vanochtend. ,,De aanwijzingen zijn er wel degelijk, de uitspraken waren verantwoord.'' Volgens Kamp heeft de ABVV een geloofwaardigheidsprobleem. ,,Men moet zich realiseren dat wat gebeurd is, niet kan. Dat er maatschappelijke schade is geleden. Dat is veel belangrijker dan halve ontkenningen en nuanceringen.''

Minister Donner van Justitie gaat overleggen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de oprichting van regionale screeningsbureaus. Analoog aan het Amsterdamse Bureau Screening en Bewaking kunnen kleinere gemeenten en andere aanbestedende overheidsdiensten via zo'n bureau de antecedenten natrekken van bouwondernemers die inschrijven op een aanbesteding.