Wetten jagen uitgaven in cultuursector op

De cultuursector staat in de periode 2001-2008 voor een kostenstijging van 330 miljoen euro. Dat is de conclusie van een onderzoek dat is verricht in opdracht van de werkgevers in de cultuursector. Het gaat om autonome kostenstijgingen, waarop de werkgevers zelf geen invloed hebben, zoals niet toegepaste inflatiecorrectie, de gevolgen van de Arbowet en de Arbeidstijdenwet en hogere premies voor sociale verzekeringen en pensioenen.

De Tweede Kamer heeft gisteren bij het debat over de beleidsvoornemens van het nieuwe kabinet vastgehouden aan de plannen voor een bezuiniging van 35 miljoen op de kunstbegroting en de afschaffing van de steun aan de filmproductie, die 30 miljoen euro zal opbrengen. Op de vraag van PvdA-leider Wouter Bos hoe de bezuinigingen zijn te rijmen met de doelstelling van het ,,stimuleren van een sterke culturele infrastructuur'' zei D66-fractievoorzitter Boris Dittrich dat het ,,jammer'' is dat op cultuur moet worden bezuinigd. In januari pleitte Dittrich nog voor een forse verhoging van de kunstbegroting. Het zittende kabinet heeft vandaag, in een tussentijdse evaluatie van het cultuurbeleid, gezegd af te zien van controle op de effecten van het beleid van de voormalige staatssecretaris Rick van der Ploeg ter stimulering van culturele belangstelling bij nieuwe doelgroepen en minderheden. De effectrapportage leidt tot een te grote administratieve lastendruk.