Werkloosheid neemt fors toe

De werkloosheid neemt in Nederland in hoog tempo toe, vooral onder jongeren. In februari, maart en april telde de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392.000 personen. Dat is 102.000 werklozen ofwel bijna eenderde meer dan een jaar eerder. Het aantal werkloze jongeren steeg in een jaar tijd met 42,8 procent tot 90.000.

,,De sterke stijging van de werkloosheid die in het eerste kwartaal van dit jaar is ingezet, houdt daarmee aan'', meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren. In februari, maart en april groeide de werkloze beroepsbevolking maandelijks met 11.000 mensen. In dezelfde drie maanden vorig jaar nam het aantal werklozen gemiddeld nog met 7.000 personen toe.

In de afgelopen drie maanden zat van de Nederlanders in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar die beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt gemiddeld 5,3 procent zonder baan. Een jaar geleden was dit 3,9 procent.

De werkloosheid onder 15- tot 24-jarigen, waarbij het CBS scholieren buiten beschouwing laat, is bijna 3 procentpunt gestegen. Van deze groep jongeren zat in februari, maart en april een op de tien werkloos thuis. Dat is twee keer zo veel als bij de 25- tot 44-jarigen, bij wie de werkloosheid met 1,3 procentpunt toenam tot 5 procent. ,,De werkloosheid onder jongeren loopt in slechte economische tijden altijd sneller op, omdat ze vaker dan ouderen nog geen vast contract hebben'', aldus CBS-onderzoeker M. Vergeer.

Door seizoensinvloeden ligt volgens het CBS de werkloosheid in de maanden februari, maart en april altijd iets hoger. Na verwijdering van de seizoeneffecten komt de werkloze beroepsbevolking uit op 385.000 personen.

,,In de zomer komen altijd extra banen in de landbouw, horeca en bouw beschikbaar. Pas in april begint het werk net aan te trekken doordat bijvoorbeeld aspergestekers nodig zijn en de eerste strandtenten hun deuren openen'', lichtte Vergeer toe.

In de afgelopen maanden bedroeg het aantal werkenden met een baan van twaalf uur of meer per week ruim zeven miljoen.