Volksgezondheid kan 2 miljard niet verantwoorden

Het ministerie van Volksgezondheid weet niet of 2 miljard euro aan subsidie die het jaarlijks uitgeeft goed wordt besteed. VWS stelt geen duidelijke doelen vooraf en kan de subsidies achteraf evenmin goed verantwoorden.

Dat blijkt uit het rapport Rijk Verantwoord 2002 dat de Algemene Rekenkamer vandaag aan de Tweede Kamer presenteert. De onduidelijkheid over de subsidies van VWS is een van zeven ,,ernstige onvolkomenheden'' die de Rekenkamer in de uitvoerende taken van de overheid constateert.

De kamer stelt ook ernstige fouten vast in de gang van zaken bij huursubsidie, handel in emissierechten, bodemsanering, het Korps Landelijke Politiediensten, het opzetten van een nieuw communicatiesysteem voor politie, ambulances en brandweer, plus de controle erop en betaling ervan aan de Bouwdienst van Verkeer en Waterstaat. Deze fouten kunnen grote financiële gevolgen hebben.

De Rekenkamer heeft verder 98 `gewone fouten' in de begrotingen ontdekt. Zo is het jaarverslag van het Diergezondheidsfonds afgekeurd, omdat onzeker is of 76 miljoen euro voor door mond- en klauwzeercrisis getroffen boeren wel rechtmatig is uitgekeerd.

Het Rekenkamerrapport maakt deel uit van Verantwoordingsdag, die sinds 2000 iedere derde woensdag in mei gehouden wordt. Daarbij leggen de departementen verantwoording af over hun begrotingen van het voorgaande jaar.

Het financiële jaarverslag van het Rijk, dat demissionair minister Hoogervorst (Financiën) vandaag eveneens naar de Kamer stuurt, bevestigt dat 2002 economisch gezien een rampjaar was. Een geraamd overschot op de begroting werd een tekort van 1,2 procent van het bruto binnenlands product, een verschil van 10 miljard euro. Dit kwam vooral door tegenvallende belastinginkomsten.

Ook bij de overheidsuitgaven ging het mis. Vooral de zorg kostte veel meer dan geraamd. Hoogervorst erkent dat het laatste paarse kabinet bij de zorgbegroting ,,een foute inschatting'' heeft gemaakt. ,,We hebben nagelaten een rem op de zorgkosten te zetten en wel het plafond eraf gehaald. Dat is een gevaarlijke situatie.''

Het Rijk heeft in 2002 veel meer extern personeel ingehuurd dan de bedoeling was, blijkt uit het jaarverslag van Hoogervorst. De uitgaven hieraan bedroegen 767 miljoen euro, 18,9 procent meer dan in 2001. Doel was 15 procent minder aan externen uit te geven. Het meeste geld is besteed aan automatisering. De Rijksoverheid is in 2002 met 6.000 arbeidsplaatsen gegroeid, met name door investeringen in veiligheid. Het nieuwe kabinet wil de komende jaren circa 13.000 banen schrappen.

VERANTWOORDING: pagina 6