Proefproces brandweer om slaapdiensten

De FNV-bond AbvaKabo gaat een proefproces aanspannen om de brandweer ook tijdens hun slaapdiensten uitbetaald te laten krijgen. Een Rotterdamse brandweerman is naar de ambtenarenbond toegestapt. Indien hij gelijk krijgt, betekent dat dat er ,,een bommetje onder de huidige arbeidstijdenregeling wordt gelegd'', aldus advocaat A. Ongenae die namens AbvaKabo voor de zaak zal gaan pleiten.

Volgens J. Breukers van de Rotterdamse brandweer hebben de ongeveer 300 brandweerlieden bij een 24-uursdienst werk-, waak- en rusturen. Daarvoor krijgen zij een verschillend bedrag betaald. Dit zou volgens A. Vonk van AbvaKabo gelijkgetrokken moeten worden, aangezien de brandweerlieden wel oproepbaar zijn. ,,Wanneer je deze `aanwezigheidsdiensten' meerekent, maken de brandweermannen soms werkweken van meer dan 54 uur. Het gevolg zou zijn dat er meer mensen bij moeten, of dat ze meer krijgen uitbetaald.''

Aanpassing van het dienstrooster of compensatie behoren ook tot de mogelijke oplossingen. Volgens Ongenae zal zeker de arbeidstijdenwet moeten worden aangepast als hij van de rechter, en in reactie daarop van het Europese Hof, gelijk krijgt. Ook politie, ambulancediensten en thuiszorg zouden dan aanspraak op de regeling kunnen maken. In Spanje is een dergelijk proces al eerder succesvol geweest.