Pensioen probleem bij CAO's

Pensioenen van werknemers vormen een groot struikelblok in de CAO-onderhandelingen bij grote Nederlandse concerns. Bij Abn Amro raakten onderhandelaars gisteren in een patstelling over pensioenhervormingen, waardoor het CAO-overleg bij de bank vastliep.

Dat hebben de vakbonden en ABN Amro vanmorgen bevestigd. Onderhandelaars van bonden en werkgevers in de verzekeringssector (35.000 werknemers) gingen eergisteren ook al uiteen na een conflict over pensioenen. Bij Philips en Akzo speelt dezelfde problematiek.

De financiële instellingen, waaronder ABN Amro, Aegon en ING, willen af van het premievrije pensioen van hun personeel. Door de malaise op de aandelenmarkten kampen veel pensioenfondsen met tekorten die moeten worden aangevuld. De werknemers moeten hier meer aan bijdragen, stellen de werkgevers.

ABN Amro wil dat zijn 20.000 medewerkers in Nederland vanaf dit jaar zelf bijdragen aan de pensioenopbouw, zoals dat gebeurt bij de meeste Nederlandse ondernemingen. ,,Je praat dan per saldo over een bijdrage van 5 procent van je brutoloon. Dat is nogal een achteruitgang'', zegt E. Langeweg van de Dienstenbond CNV. De vakbeweging stelt dat de bank eerst tot een akkoord wil komen over de pensioenen voordat verder kan worden gesproken over de CAO. ,,Wij zien de volgorde liever omgekeerd.''

ABN Amro bestrijdt deze visie. ,,De bonden zijn blijkbaar niet gemachtigd door hun achterban om inhoudelijk over de pensioenproblematiek te onderhandelen. Voor ons maakt dat onderdeel uit van het totale pakket bij het CAO-overleg'', zegt een woordvoerder van ABN Amro.