Minder verlies bussen en taxi's van Connexxion

Het vervoersbedrijf Connexxion heeft vorig jaar zijn verlies verkleind. Mede door nieuwe opdrachten op de taximarkt wist Connexxion de omzet te vergroten, terwijl door kostenbesparingen bij het openbaar vervoer het bedrijfsresultaat flink omhoog is gegaan.

Dit heeft Connexxion (vervoer met bussen, taxi's, touring cars en draagvleugelboten) vandaag bekendgemaakt bij de presentatie van het jaarverslag over 2002. Connexxion, dat is voortgekomen uit de samenvoeging van bijna alle regionale busbedrijven in Nederland, meldt dat vorig jaar het herstel is ingezet. De kosten van de reorganisatie, die grotendeels verantwoordelijk is voor het herstel, drukken echter zwaar op de winst.

Connexxion vergrootte vorig jaar de omzet met 3,9 procent tot 945 miljoen euro. De omzetstijging was vooral te danken aan het winnen van aanbestedingen op de taximarkt, waar Connexxion de inkomsten met 21 procent wist op te voeren. Bij de sector openbaar vervoer, nog altijd de belangrijkste activiteit van Connexxion, bleef de omzet stabiel. Connexxion spreekt in deze traditionele sector van een ,,steeds fellere concurrentieslag'', met partijen als het Britse Arriva.

De Nederlandse markt voor het regionale openbaar vervoer wordt op dit moment geliberaliseerd. Hadden de busbedrijven vroeger een regionaal monopolie, tegenwoordig besteden provincies vervoersregio's aan. In de jaren 2003 en 2004 zal via aanbestedingen veertig tot vijftig procent van de omzet op de markt komen. Connexxion, dat voorheen een verzameling vervoersmonopolies bezat moet nu meedingen om een openbaar-vervoerregio binnen te halen.

Vorig jaar haalde Connexxion zo drie regio's binnen, maar raakte er twee kwijt. De concurrentiestrijd heeft Connexxion wel duidelijk gemaakt dat de openbaar-vervoeractiviteiten te duur zijn. Om die reden is Connexxion begonnen met een kostenbesparingsprogramma, waarbij ook banen zijn geschrapt bij het openbaar vervoer. Dankzij de kostenreductie en de omzetstijging wist Connexxion het bedrijfsresultaat te verdrievoudigen tot 20,3 miljoen euro.

De prijs van de reorganisatie is een buitengewone last van 23,6 miljoen euro. Daardoor boekte Connexxion een nettoverlies van 5,8 miljoen euro. Voor dit jaar verwacht Connexxion weer `duidelijk' winst te maken bij een gelijkblijvende omzet.

Ondanks de afvloeiing van (kantoor)personeel en het vertrek van ruim 350 busschauffeurs bij het verlies van de twee openbaar-vervoerconcessies, bleef het personeelsbestand stabiel op ongeveer 12.000 mensen. Dat komt doordat er op de taximarkt mensen zijn bijgekomen door het winnen van aanbestedingen.

De verschuiving van het traditionele busvervoer naar het taxivervoer is behalve bij de mensen ook zichtbaar bij het materieel. In 2002 investeerde Connexxion een bedrag van 51 miljoen euro, met name in `rollend' materieel. In totaal werden 149 bussen en 979 taxibussen in gebruik genomen of besteld in 2002. Tevens werden in het verslagjaar drie nieuwe draagvleugelboten in gebruik genomen voor de openbaar-vervoerdiensten over water. Onlangs is een aanvullende bestelling geplaatst voor 216 bussen, 283 taxi's en 1.252 taxibusjes. Deze materieelbestelling wordt in 2003 afgeleverd.