Minder reïntegratie via UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft veertien reïntegratiebedrijven opgedragen 15.000 arbeidsgehandicapten vanaf juli aan de slag te helpen. Dat heeft het UWV vandaag bekendgemaakt.

De aanbesteding betekent een sterke daling vergeleken met vorig jaar. In dezelfde periode van 2002 werden nog 26.700 arbeidsgehandicapten `aanbesteed'. Reden voor de daling is volgens het UWV dat werkgevers sinds 1 januari 2003 hun werknemers die arbeidsgehandicapt raken, zelf moeten begeleiden naar werk buiten het eigen bedrijf.

Voor 60 procent van de 15.000 arbeidsgehandicapten geldt dat de reïntegratiebedrijven alleen betaald krijgen als de doelgroep ook echt weer gaat werken, de zogenoemde resultaatfinanciering. Voorheen werden de bedrijven vergoed voor de middelen die zij hiervoor gebruiken.

Het ministerie van Sociale Zaken wil door middel van deze resultaatfinanciering de concurrentie in de reïntegratiemarkt bevorderen zodat de sector professioneler wordt. Cijfers van vorig jaar laten zien dat werknemers met een handicap goedkoper terug aan het werk komen door deze manier van financieren.

Volgens het ministerie is ongeveer 70 procent van de werklozen en arbeidsgehandicapten gemakkelijk aan een baan te helpen. Voor degenen die dat moeilijk lukt, zoals bijvoorbeeld jonggehandicapten, hanteert het UWV het `no cure less pay' principe. Dit betekent dat het uitvoeringsinstituut alleen de kosten vergoedt die het reïntegratiebedrijf maakt voordat de daadwerkelijke bemiddeling begint.