Kritiek op wet voor herstel van Everglades

Jeb Bush, de Republikeinse gouverneur van Florida en jongere broer van de president, heeft gisteren een omstreden federale wet ondertekend die volgens critici een afzwakking betekent van eerdere plannen om de Everglades te herstellen. Dit uitgestrekte moerasgebied in het zuiden van Florida is in het verleden ernstig aangetast door onder meer waterwinning, landbouw en industriële activiteiten.

De federale regering heeft eerder een bedrag toegezegd van ruim 8 miljard dollar voor herstel van het moerasgebied, dat van groot belang is voor schoon drinkwater voor miljoenen mensen in het gebied en voor een groot aantal bedreigde diersoorten die vrijwel alleen daar voorkomen. Daarmee zou herstel van de Everglades – waarbij ook grote gebieden die in het verleden werden ontgonnen worden `teruggegeven' aan de natuur – een van de grootste ecologische projecten ter wereld zijn.

De nieuwe wet vraagt om herstel van het gebied ,,op de snelst mogelijke datum'' en terugdringing van vervuiling tot ,,het maximaal haalbare''. Milieuorganisaties stellen dat daarmee de definitie van wat als `schoon' wordt beschouwd rekbaar is geworden. Ze vrezen dat vervuilers zich daarachter zullen verschuilen. Bovendien was eerder afgesproken dat het water in 2006 schoon zou moeten zijn. Die datum is uit de wet verdwenen. De wet werd krachtig gesteund door de invloedrijke Amerikaanse suikerindustrie, een van de grootste vervuilers in de regio.

In een toespraak na een bezoek aan de Everglades in 2001 noemde president George Bush de Everglades nog ,,een unieke nationale schat''. Hij noemde herstel ervan ,,een prioriteit'' voor zijn regering.

Milieuorganisaties zijn teleurgesteld dat gouverneur Bush de wet niet met een veto heeft tegengehouden. Bush, die erkent dat de wet nadere invulling behoeft, sprak gisteren van ,,krachtige wetgeving, gebaseerd op degelijke politiek''. Een rechter in Florida heeft gezegd de nieuwe wet te zullen toetsen aan afspraken die Florida en de federale overheid in 1994 hebben gemaakt om de Everglades te herstellen.