Heler, steler en andere retoriek

Het was gisteren D66-leider Boris Dittrich die tijdens het debat over het regeerakkoord tussen CDA, VVD en D66 zijn collega's opriep om ,,nuchter'' naar de problemen te kijken, ,,zonder in onze retorische loopgraven te blijven zitten''.

Het debat kenmerkte zich inderdaad, met name in de eerste termijn van de sprekers, door ruim gebruik van slagzinnen en andere stijlmiddelen bedoeld om de nieuwe coalitie een eigen stempel op te drukken. PvdA-fractievoorzitter Wouter Bos begon bijvoorbeeld zijn inbreng met het wijzen op de verbroken verkiezingsbeloften door de coalitiepartners: ,,Gerrit Zalm rookt weer! Dat is een mooi symbool van goede voornemens en gebroken beloften.''

De deelnemers aan het debat weten dat een trefzekere one-liner vaak meer effect heeft dan logische redeneringen. Dus zei Bos over het motto van de nieuwe regering-in-aanbouw: ,,`Meedoen, meer werk, minder regels', het blijft een mooie titel voor een slecht boek.'' En: ,,dit Hoofdlijnenakkoord zal een Hoofdpijnenakkoord blijken te zijn.''

SP-leider Jan Marijnissen sprak over ,,dit drie over rechts-kabinet'' met ,,politici die denken dat je visie met de `f' van financiën schrijft.'' En ook: ,,Terwijl de mensen met de lage inkomens worden gepakt, laat het kabinet de zakkenvullers aan de top ongemoeid.''

LPF-leider Mat Herben rijmde: ,,De heler is even erg als de steler'', ,,Snij mee met Balkenende-II, en ,,de kiezer is de verliezer.''

ChristenUnie-aanvoerder André Rouvoet kwam met ,,samen inleveren doe je niet alleen''. En zelfs SGP-leider Bas van der Vlies sprak over de bestuurlijke vernieuwing van D66 als ,,enkele verouderde speeltjes van de politieke rommelzolder''.

Alleen CDA-leider Balkenende had kennelijk te weinig tijd gehad. Hij kwam niet verder dan: ,,Nederland moet en kan weer aan de slag!''