Had u maar niet zo stom moeten zijn

Wie belegt in aandelen heeft een lange adem nodig. Een lange adem om in deze slechte tijden een behoorlijk rendement te boeken. Maar ook om op de afhandeling van een klacht te wachten.

Want voor de loketten waar bezwaren kunnen worden ingediend staan lange rijen. De klachtencommissie van het keurmerkinstituut Dutch Securities Institute (DSI) kreeg vorig jaar ruim driemaal zoveel klachten over beleggingsadviseurs te verwerken.

Bij financiële toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) is het al niet anders. Daar werd in 2002 slechts driekwart van de zaken afgehandeld. Oorzaak is overal dezelfde: aandelenlease. De rechtszaak die de Stichting Leaseverlies namens 60.000 klagers tegen Legio Lease-moeder Dexia heeft aangespannen komt pas in 2004 voor.

De rijen voor het klachtenloket verrassen niet. Het Amsterdams openbaar ministerie zit al jaren te springen om financiële kennis, bij AFM is kundig personeel ook nog altijd welkom, terwijl momenteel bij DSI slechts 12,4 volledige banen worden bezet. Bij datzelfde DSI kwamen vorig jaar 1.364 klachten binnen, waarvan tweederde betrekking had op aandelenlease. Die ruim 800 dossiers wachten alle nog op een uitspraak van de Commissie van Beroep bij DSI die richting moet gaan geven aan de afhandeling door de Klachtencommissie.

Een snelle oplossing voor de leasende spijtoptanten zit er dus niet in, maar er is ook goed nieuws voor hen. Het deze week verschenen jaarverslag van DSI lijkt reeds een voorschot te nemen op de beoordeling van de leasezaken, want het instituut spreekt van ,,bedenkelijke fouten'' bij onder meer de aandelenleaseproducten. ,,Deze bleken wat al te optimistisch te zijn geconstrueerd.''

DSI handelt niet alleen beleggingsklachten af, maar waakt ook over de integriteit van effectenhandelaren en vermogensbeheerders. Na het missen van de `Workshop Ethiek' of de Integriteitsmodule verloren vorig jaar maar liefst 775 financiële specialisten hun registratie. Hoewel nu nog 6.562 erkende specialisten met een DSI-keurmerk rondlopen, schroomt het instituut niet om zelf ook een beleggingsadviesje te geven. Een belegger moet zich van tijd tot tijd afvragen of hij zijn huidige beleggingen ,,vandaag wederom zou willen aankopen''. Als het antwoord negatief is, dient hij volgens DSI ,,tot verkoop over te gaan''.

Wellicht kunnen de erkende beleggingsspecialisten uitrekenen wat er met de koersen gebeurt als dit advies massaal wordt opgevolgd. En wat er dan met de rij wachtenden voor het klachtenloket gebeurt.

    • Erik van der Walle