FINA schorst Van Herk (15) toch twee jaar

De wereldzwembond FINA heeft de Nederlandse jeugdzwemster Linda van Herk voor twee jaar geschorst. Van Herk krijgt de straf omdat ze ruim een jaar geleden niet kon meewerken aan een dopingcontrole.

Eerder werd Van Herk door de commissie van beroep van de nationale zwembond vrijgesproken omdat er bij de controle te veel fouten zijn gemaakt. Van Herk heeft inmiddels beroep aangetekend tegen de uitspraak van de FINA bij het internationale sporttribunaal CAS. De nationale zwembond (KNZB) steunt haar daarbij.

De affaire begon ruim een jaar geleden tijdens kwalificatiewedstrijden voor de Nederlands kampioenschappen in Amersfoort. De toen 14-jarige Van Herk van zwemvereniging De Meent moest na afloop een plasje inleveren bij de dopingcontroleurs. Op aandringen van haar vader, van wie vooraf bekend was dat hij naar een belangrijke zakelijke afspraak moest, onderbrak Van Herk de procedure en ging naar huis. De tuchtcommissie van de KNZB veroordeelde Van Herk in eerste instantie tot een half jaar onvoorwaardelijke schorsing omdat ze de dopingregels had overtreden. De beroepscommissie van de bond sprak de zwemster echter vrij. Er was volgens haar te veel misgegaan bij de dopingprocedure. Zo kreeg Van Herk volgens de commissie veel te laat te horen dat ze naar de dopingcontrole moest (dat gebeurde pas bij het verlaten van het gebouw, niet van het water) en was het niet een officiële waarnemer die haar op de hoogte bracht, maar een clubgenote. Op dat moment was Van Herk al naar het toilet geweest en lukte het haar daarna niet meer om in de testkamer te plassen.

De beroepscommissie toonde begrip voor het feit dat vader Van Herk uit ongeduld zijn dochter weghaalde bij de dopingcontroleurs. Hij moest nog naar een zakelijke afspraak en kon en wilde niet langer wachten.

De FINA, die door de KNZB van het voorval op de hoogte was gebracht, was van mening dat de zaak niet door de nationale bond maar door de eigen dopingcommissie moest worden beoordeeld en vernietigde de uitspraak van de Nederlandse beroepscommissie.

De FINA-commissie kwam ook tot een ander oordeel dan de beroepscommissie en besloot tot een schorsing van bijna twee jaar die is ingegaan op 5 december 2002 en afloopt op 24 oktober 2004. Deze commissie vond dat Van Herk gewoon maar wat langer had moeten proberen een plasje te leveren. Dat ze vanwege haar leeftijd haar vader gehoorzaamde, was volgens de commissie niet van belang.

De jonge zwemster heeft op haar beurt bij het CAS, het internationale sporttribunaal, beroep aangetekend tegen de schorsing. De KNZB ondersteunt haar daarin. ,,Ik geef geen mening over het oordeel van de FINA, maar verwijs naar de uitspraak van de beroepscommissie van de KNZB (die tot vrijspraak kwam, red.)'', reageert directeur Jos Kusters van de zwembond. Hij is blij dat binnenkort een wereldwijd aanvaarde anti-dopingcode van kracht wordt: ,,Daarin is opgenomen dat atleten die alleen op nationaal niveau acteren, onder de dopingregels van de nationale bonden vallen.''