`CPB-rapport onvolledig'

Het rapport van het Centraal Planbureau (CPB) over de ontoereikendheid van het prestatiecontract dat de Nederlandse politiekorpsen hebben gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken, is neerbuigend en onvolledig. Dat is de reactie van de raad van hoofdcommissarissen.

Volgens een woordvoerder is de constatering van het CPB dat het uitschrijven van meer bekeuringen leidt tot `pietluttig bekeuren', onterecht: ,,De suggestie wordt gewekt dat we dan maar meer flitspalen gaan plaatsen. Maar in het prestatiecontract is juist afgesproken dat het om bekeuringen na staandehoudingen moet gaan.''

Extra bekeuringen zullen volgens de hoofdcommissarissen ook niet leiden tot `het doorsturen van zaken met twijfelachtig bewijs', zoals het CPB schrijft. ,,We sturen zaken door in overleg met het openbaar ministerie. Dat zullen dus geen zaken zijn met twijfelachtig bewijs.'' In het CPB-rapport wordt geconstateerd dat prestatiecontracten leiden tot `gerichtheid op cijfertjes die ten koste gaat van de kwaliteit van politiewerk'. Omdat politiegegevens slecht toegankelijk zijn, is ook nauwelijks te controleren of de doelstellingen ook zijn gehaald. Het CPB stelt voor om, klantenteams in te stellen die de politieprestaties beoordelen. Maar de de politie zegt nu al elke twee jaar tevredenheidsonderzoeken uit te voeren bij burgers.