Slecht adoptiebeleid

In NRC Handelsblad van 9 mei lezen we dat een nieuwe bemiddelingsorganisatie, de Nederlandse Adoptiestichting, bij de mededingingsautoriteit een klacht indient. De NAS concludeert dat ,,door de huidige manier van werken adoptabele in tehuizen blijven zitten, omdat het belang van individuele organisaties geschaad zou kunnen worden''. De Vereniging Wereldkinderen (WK) claimt geheel Zuid-Afrika bijvoorbeeld, met slechts één kindertehuis contact hebbend. Verzoeken van andere organisaties om ook aldaar te bemiddelen zijn door WK bij herhaling geweigerd. Een dergelijke adoptiepraktijk heeft niets te maken met `het kind in nood helpen', dat zo graag als adoptiemotief door WK wordt gebruikt.

Wanneer een particulier zonder feitelijke tussenkomst van een bemiddelingsorganisatie wil adopteren, dient men een bemiddelende organisatie om toestemming te vragen. Deze gaat na of er wel sprake is van een bonafide contact. Het is in juridische zin merkwaardig dat een belanghebbende organisatie daarvoor door het ministerie van Justitie wordt ingeschakeld. Een nieuwe organisatie, vol geestdrift om zowel belangen van aspirant-adoptie-ouders als adoptabele kinderen te dienen, krijgt ook geen poot aan de grond.

Laat Justitie naast haar landelijk werkende Klachtencommissie voor adoptieouders, eveneens een landelijke beoordelingscommissie voor adoptiecontacten instellen.

René Hoksbergen is emeritus hoogleraar adoptie.

    • René Hoksbergen