`Scholen laten zij-instromers links liggen'

Ruim 20.000 mensen willen graag als zij-instromer aan de slag in het onderwijs, maar kunnen geen baan vinden. Dat blijkt uit de bestanden van het bemiddelingsbureau Career Center Onderwijs (CCO).

Scholen geven de voorkeur aan leraren met een onderwijsbevoegdheid boven mensen die zonder bevoegheid de overstap willen maken uit het bedrijfsleven, aldus het grootste bemiddelingsbureau voor mensen die in het onderwijs willen werken.

Zowel het ministerie van Onderwijs als de Onderwijsinspectie zeggen juist dat het lerarentekort een van de grootste problemen in het onderwijs is. De komende jaren verwacht de inspectie een tekort van ruim 53.000 leraren. Om dit tegen te gaan, kondigde demissionair minister Van der Hoeven (CDA, Onderwijs) vorige maand aan om de eisen voor zij-instromers te versoepelen. Zij mogen straks vijf jaar voor de klas staan zonder lesbevoegdheid. Nu is dat nog twee jaar.

Maar directeur R. van der Star van Manpower Onderwijs, één van de twee partners van het CCO, herkent de cijfers van het ministerie van Onderwijs over het lerarentekort ,,absoluut niet in de praktijk''. Van der Star: ,,We moeten iets doen met al die mensen die zich bij ons hebben aangemeld, voordat ze gefrustreerd afhaken.'' Volgens de directeur is er sinds afgelopen december sprake van een omwenteling: het aantal plaatsingen van zij-instromers op scholen neemt af in plaats van toe.

Dat komt volgens Van der Star omdat scholen huiverig zijn voor het aannemen van zij-instromers. Deze `nieuwe leraren' worden vaak niet geaccepteerd, omdat zij zonder onderwijsbevoegdheid én met behoud van hun salaris uit het bedrijfsleven voor de klas mogen staan. Dat zet kwaad bloed in de lerarenkamer, denkt Manpower.

Het CCO selecteert en begeleidt niet alleen zij-instromers, maar ook herintreders. Dit zijn mensen met onderwijsbevoegdheid die opnieuw voor de klas willen staan. De instelling, een samenwerkingsverband van Loyalis mens en werk en Manpower Consultancy, heeft twee landelijke bestanden, een voor vacatures in het primair onderwijs en een voor banen in het voortgezet onderwijs, volwassenenonderwijs en beroepseducatie.

Volgens Van der Star zijn er 5.500 werkzoekenden voor het basisonderwijs, en 14.500 voor voortgezet onderwijs en beroepseducatie. Zelfs in de Randstad komen zij-instromers nauwelijks aan een baan.

Volgens het ministerie van Onderwijs zijn vooral in de Randstad, de vier grote steden en Flevoland de tekorten groot. Volgens het departement zijn er tot en met 2006 28.000 vacatures in het basisonderwijs en 17.000 in het voortgezet onderwijs. Voor het basisonderwijs verwacht men dat de helft van deze vacatures vervuld zal worden door mensen van de lerarenopleiding, voor het voortgezet onderwijs verwacht men dat het gaat om eenvijfde. De overige vacatures zullen moeten vervuld door zij-instromers en herintreders.