`Politieprestaties zullen verder dalen'

Het prestatiecontract dat de Nederlandse politiekorpsen begin dit jaar hebben afgesloten met minister Remkes van Binnenlandse Zaken zal weinig bijdragen tot verbetering van de veiligheid. Binnenlandse Zaken heeft te weinig mogelijkheden om naleving van dat prestatiecontract te controleren. De informatiebestanden van de politie zijn zo ontoegankelijk dat de resultaten van het politiewerk nauwelijks te meten is.

Dat schrijft het Centraal Planbureau in het vanmiddag gepubliceerde onderzoek `Performance contracts for police forces'. De prestaties van de politie vertonen al 20 jaar een dalende lijn, zo wordt in het rapport vastgesteld. Het gebrek aan informatie is volgens het CPB op zich al een indicatie van ,,het lage belang dat gehecht wordt aan het begrijpen en verbeteren van de prestatie van de politie.''

De prestatiecontracten zullen volgens het CPB leiden tot vermindering van de kwaliteit van het politiewerk. De verplichting jaarlijks een vastgesteld aantal extra bekeuringen op te maken en afgeronde zaken aan te leveren bij justitie, frustreert de mogelijkheid van regiokorpsen om in te spelen op lokale omstandigheden. Dat zal leiden tot 'pietluttig bekeuren' en het oppakken van de eenvoudigste zaken.

De afspraak dat slecht presterende korpsen gekort worden, leidt er volgens het CPB in de praktijk toe dat de burgers een 'dubbele rekening' gepresenteerd krijgen voor slecht politiemanagement in hun regio. Het CPB stelt voor om het aantal op te leggen boetes te schrappen als prestatiemaatstaf Korpsen moeten bij slecht presteren ook niet gekort worden op hun budget. De financiële prikkels moeten verlegd worden naar de beloning van individuele topfunctionarissen. Het politiemanagement, stelt het CPB voor, moet beoordeeld worden door klantenteams en collega's van andere korpsen.