Meer klachten van beleggers

Het aantal klachten van particuliere beleggers over hun bank of vermogensbeheerder, is vorig jaar hard opgelopen. Het Dutch Securities Institute (DSI), het keurmerkinstituut voor de effectenbranche, heeft in 2002 ruim drie keer zoveel klachten ontvangen als het jaar ervoor.

In totaal kwamen er 1.257 klachten binnen, terwijl dat er in 2001 nog 381 waren. Dat blijkt uit het gisteren verschenen jaarverslag van DSI. Het merendeel van de klachten, ruim achthonderd, had betrekking op onjuiste advisering over aandelenleasecontracten.

Het instituut heeft de behandeling van de klachten over aandelenlease-overeenkomsten (beleggen met geleend geld) uitgesteld. De DSI-klachtencommissie wil wachten op een uitspraak van de commissie van beroep van DSI, en op een schikkingsvoorstel en op de reacties op een aanbod van een van de banken die zijn klanten tegemoet willen komen. Het gaat daarbij om Dexia Bank, aanbieder van onder meer Legio Lease. Dexia ligt momenteel onder vuur van boze beleggers, die zeggen nooit goed te zijn voorgelicht over de risico's van aandelenleaseproducten. Zij zijn gezamenlijk, via de Stichting Leaseverlies, naar de rechter gestapt om de opgelopen schade te verhalen bij Dexia. Halverwege dit jaar denkt het DSI meer zicht te hebben op de afhandeling van deze klachten.

In het jaarverslag maakt het DSI onderscheid tussen de klachten over aandelenleasecontracten en andere klachten. Zonder deze specifieke groep was echter ook sprake van een duidelijke toename van het aantal klachten tot 456. Het instituut, opgericht op initiatief van het beursbedrijf Euronext Amsterdam en partijen uit de effectenwereld, spreekt van een onverwachte stroom, na een zekere stabilisatie van het aantal klachten in 2001.

Om de werkdruk van de klachtencommissie te verlichten heeft het DSI in 2002 besloten om naast de twee bestaande nog een derde commissie op te richten. Voorts vraagt het DSI van klagers een eigen bijdrage. Die is afhankelijk van de omvang van de vordering en bedraagt 50, 125 of 200 euro.

Van de 230 zaken waarover de klachtencommissie vorig jaar een uitspraak deed, zijn er dertien toegewezen en zeventig gedeeltelijk toegewezen. Afgewezen werden er 147. Beleggers kunnen naar het DSI stappen als zij klachten hebben over schade bij effectentransacties, advisering of vermogensbeheer.