Meer criminaliteit allochtone jeugd

Allochtone jongeren vervallen meer dan gemiddeld in crimineel gedrag. Om dit tegen te gaan zijn preventieve maatregelen nodig van overheden en maatschappelijke organisaties. Dat bepleiten onderzoekers van het onderzoeksbureau WODC van het ministerie van Justitie. Zij brachten in kaart in hoeverre allochtone jongeren als verdachten zijn geregistreerd en wat de mogelijke achtergronden zijn van hun probleemgedrag. Het gaat in het onderzoek om jongeren uit andere landen dan de grote vier herkomstlanden Marokko, Turkije, Antillen en Suriname.