Lid van Leefbaar Rotterdam weg

De Rotterdamse `Pim Fortuyn-partij' Leefbaar Rotterdam is gisteren voor de derde keer een raadslid kwijtgeraakt.

Met het vertrek van Harry Maronier, die als eenmansfractie verder gaat, steunt het Rotterdamse college van B en W (een coalitie van Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD) nu nog op een meerderheid van één zetel in de gemeenteraad.

Het vertrek van Maronier volgt op dat van Nico Kok, die zich meteen na de verkiezingen afsplitste uit onvrede met uitspraken van Pim Fortuyn, en het vertrek van Michiel Smit, die dit voorjaar uit de fractie werd gezet wegens extreem-rechtse opvattingen.

De Rotterdamse gemeenteraad kent nu zes eenmansfracties (Kok, Smit en Maronier, SP, Stadspartij Rotterdam en ChristenUnie-SGP) op een totaal van 45 raadszetels. Voor de coalitie resteren daarvan 23 – 14 voor Leefbaar Rotterdam, 5 voor het CDA en 4 voor de VVD. De fractievoorzitters van die twee laatste partijen, Leonard Geluk en George van Gent, zeggen verontrust te zijn over de gang van zaken.

Maronier vertrekt naar eigen zeggen uit Leefbaar Rotterdam na irritaties over de standpunten over asielzoekers en minderheden van zijn fractie, die hij ,,te hard'' vindt, en ook omdat ,,er in de fractie constant wordt aangeschopt tegen de LPF''.

Hoewel het zusterpartijen zijn, bestaan tussen LPF en Leefbaar Rotterdam sinds de moord op Pim Fortuyn in mei vorig jaar spanningen over de interpretatie van zijn gedachtegoed. Maronier is behalve raadslid voor Leefbaar Rotterdam ook voorzitter van de Zuid-Hollandse afdeling van de LPF.

Leefbaar Rotterdam heeft van meet af aan meningsverschillen gekend tussen raadsleden die relatief harde, buitenlander-onvriendelijke standpunten innemen en leden die dat juist niet willen. Aan `zijn' kant van het spectrum schat Harry Maronier dat er ,,een mannetje of vijf'' in de fractie zit. Maronier zegt overigens het coalitieakkoord van Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD te blijven steunen.

Fractieleider Ronald Sørensen van Leefbaar Rotterdam werd gisteravond in de fractievergadering unaniem gevraagd aan te blijven. Hij had zijn positie ter beschikking gesteld, omdat hij volgens hemzelf had ,,gefaald'' in het bijeenhouden van de fractie. Sørensen betwist de interpretatie van Maronier. Volgens hem wilde Maronier meer macht voor zichzelf en de LPF. Voorlopig worden er geen nieuwe vertrekken uit de fractie verwacht.