IMF: Plannen zorg zijn niet voldoende

De invoering van een nieuw zorgstelsel in 2006, zoals voorgesteld in het regeerakkoord, biedt geen garantie voor een beheerste kostenstijging in de zorg. Ook de maatregelen die het nieuwe kabinet wil nemen om de kosten voor de zorg in de hand te houden, zijn niet op voorhand voldoende.

Dat zegt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een vanmorgen verschenen consultatie over de Nederlandse economie. Demissionair minister Hoogervorst (Financiën) zei vanmorgen in een reactie op de consultatie dat ,,de zorg voor gevaarlijke situaties zorgt''. ,,Nederland en de Verenigde Staten zijn de enige landen waar de uitgaven aan de zorg niet aan een plafond gebonden zijn. In een stelsel waar geen remmen op vraag naar zorg zijn ingebouwd, is dat een explosief mengsel'', aldus Hoogervorst.

Volgens het IMF zijn de maatregelen zoals aangekondigd door het nieuwe kabinet (pakketverkleining, groter eigen risico voor verzekerden) goed om de ergste druk van de kostenexplosie in de zorg te doen afnemen. De aankondiging in het regeerakkoord dat ,,aanvullende maatregelen'' genomen zullen worden als de huidige ingrepen onvoldoende blijken te zijn, wordt door het IMF verwelkomd.

Het IMF constateert verder dat de Nederlandse economie vanaf 2004 waarschijnlijk weer wat zal aantrekken, hoewel er grote risico's blijven bestaan.