Iedere allochtoon zijn eigen boom

`Leuke geste' voor nieuwe Rotterdammers: de gemeente wil dat elke bevolkingsgroep in de stad bomen vindt die aan het land van herkomst herinneren.

Je hebt in Rotterdam Surinamers, Turken, Irakezen, Polen, Kaapverdianen, Somaliërs. En je hebt in Rotterdam Turkse hazelaars, Japanse pagodebomen, Chinese vernisbomen. Maar toegegeven, je hebt in Rotterdam niet evenveel exotische bomen als nationaliteiten.

En dat moet anders, oordeelde een kleine anderhalf jaar terug Manuel Kneepkens (Stadspartij Rotterdam) bij de behandeling van het `bomenstructuurplan'. Laten we bij wijze van symbolisch welkomsgebaar voor elke allochtone bevolkingsgroep een boom planten, was zijn suggestie. Toenmalig PvdA-wethouder Els Kuijper (Buitenruimte) vond het een goed idee. Ze beloofde het in onderzoek te nemen.

De resultaten van dit onderzoek, waarvoor onder meer het Wereldmuseum, de Bomenstichting en individuele dendrologen zijn geraadpleegd, zijn nu naar de gemeenteraad gestuurd. Wat blijkt? ,,Vrijwel alle boomsoorten die in het openbaar gebied van de stad voorkomen zijn afkomstig uit de gematigde zones. Boomsoorten uit (sub)tropische en mediterrane gebieden ontbreken vrijwel.''

Als ze er wel zijn, komt dit doordat ze in ons klimaat gedijen, zoals de tamme kastanje en de moerbeiboom, of doordat ze bestand zijn tegen de moeilijke omstandigheden van een stedelijke omgeving, zoals de plataan. Maar ja, een kastanje of een plataan ,,is nauwelijks een herkomstboom te noemen''.

Wat is dan wel een herkomstboom? ,,Om als herkomstboom in aanmerking te komen dient een boomsoort in de eerste plaats voor de betreffende mensen als herkomstboom herkenbaar te zijn en representatief te zijn voor het gebied.'' Dan kun je dus denken aan ,,belangrijke bomen als olijf, vijg, ficus of citrus''. Maar omdat ,,als praktische eis moet worden gesteld dat een herkomstboom in de stad tot een volwassen boom kan uitgroeien'', moet rekening worden gehouden met zaken als temperatuur, neerslag en hoeveelheid daglicht. Dan vallen deze bomen dus weer af.

Geen makkelijk vraagstuk, kortom, temeer daar de verantwoordelijkheid voor de keuze van boomsoorten formeel bij de deelgemeenten ligt: zij stellen met de dienst stedebouw en volkshuisvesting en gemeentewerken het inrichtings- en beplantingsplan op. Sommige deelgemeenten zijn daarbij inventief. ,,Zo heeft Delfshaven de bewonersprojectgroep `Schat van Schoonderloo' voor hun parkje in de Schoonderloostraat een Chinese vernisboom beloofd.'' In het Oude Noorden zijn 18 vijgenbomen geplant. ,,Deze bomen zullen hier nooit tot volle wasdom kunnen komen, maar vanwege het tijdelijke karakter is hiervoor gekozen als leuke geste aan de vele bewoners uit het Middellandse-Zeegebied.''

Maar het kan inderdaad beter: ,,Het college is van mening dat binnen de gestelde randvoorwaarden en in overleg met de deelgemeenten herkomstbomen vaker gekozen kunnen worden, bijvoorbeeld bij de (her)inrichting van wijkparkjes of plantsoenen.'' Vandaar dat het college ,,heden heeft besloten de directeur gemeentewerken de opdracht te geven dit beleid uit te voeren''.