Hypotheekrenteaftrek

In het plan van CDA, VVD, D66 voor beperking van de hypotheekrenteaftrek wordt de `winst' die een eigenaar bij de verkoop van een woning maakt wel met een hele simpele rekensom bepaald (NRC Handelsblad, 13 mei). Ik beperk me tot drie punten:

Bij de aankoop van een woning betaalt de nieuwe eigenaar de kosten koper. Deze kosten zijn een onderdeel van de aankoopprijs en kunnen maar zeer ten dele met de inkomstenbelasting worden verrekend. Het is onredelijk om bij het berekenen van de `winst' bij verkoop geen rekening te houden met deze kosten.

Door een eigenaar wordt in de woning onderhoud gedaan of worden verbeteringen aangebracht. Indien hij daartoe geld moet lenen kan alleen de rente over deze lening met de fiscus worden verrekend, niet de investering zelf.

Indien de eigenaar het onderhoud met eigen geld betaalt, is dit geld voor hem niet meer beschikbaar, bijvoorbeeld voor de aankoop van een auto. Het gaat om een investering die op termijn moet kunnen worden terugverdiend uit een gestegen (verkoop)waarde van de woning. Het is onredelijk om bij het berekenen van de `winst' bij verkoop met deze door de eigenaar gemaakte kosten geen rekening te houden.

De waardestijging van een woning is voor een niet onbelangrijk deel het gevolg van inflatie en een voortdurende stijging van de bouwkosten. Deze waardestijging wordt door de overheid geïncasseerd in de WOZ en de daarop gebaseerde heffingen. Het is daarom onredelijk om bij het berekenen van de `winst' bij de verkoop van een woonhuis geen indexering op de aankoopprijs toe te passen.