Europees hof: alleen uit Parma komt Parmaham

Producenten van levensmiddelen met geografische naamsaanduidingen mogen eisen dat de bewerking en verpakking van hun producten in de eigen regio gebeurt. Het Europese Hof bevestigde vanmorgen in een uitspraak over `Prosciutto di Parma' en 'Grana Padano' de ruime beschermingsdefinitie van geografische en oorsprongsbenamingen in EU-regels.

De zaken waren door de producenten aangespannen tegen de Frans firma Ravil, die de ingevoerde kaas uit Padano zelf raspt en verpakt, en tegen de Britse supermarktketen Asda, die de ham uit Parma snijdt en verpakt.Het Hof wijst erop dat in de Europese Unie ,,meer en meer de nadruk wordt gelegd op de productkwaliteit in het kader van het gemeenschappelijke landbouwbeleid''. Producenten mogen in hun productsdossiers dan ook nadere voorwaarden stellen. Volgens het Hof zijn het raspen van kaas, het snijden van ham en de verpakking van de producten ,,belangrijke handelingen waardoor de kwaliteit, de echtheid en bijgevolge de reputatie van de oorsprongsbenaming kunnen worden geschaad, wanneer die vereisten niet worden nageleefd''.

Het Luxemburgse Hof herinnert eraan dat het EU-verdrag voorziet in uitzonderingen op vrij verkeer van goederen als het gaat om bescherming van industriële en commerciële eigendom. Oorsprongsbenamingen zijn volgens het Hof eigendomsrechten ,,die de rechthebbenden beschermen tegen misbruik door derden die willen profiteren van de door deze benamingen verworven reputatie''. Het Hof voegt eraan toe dat handelingen als raspen en verpakken door derden enkel verboden zijn, indien dit in het productdossier staat en is bekendgemaakt.

De woordvoerder van Eurocommissaris Franz Fischler (Landbouw, Visserij) toonde zich vanmorgen verheugd. ,,We verwelkomen de uitspraak, omdat deze ons beleid van kwaliteitsbevordering ondersteunt.'' Zo is kwaliteitsbevordering een belangrijk onderdeel van Fischlers plan voor hervorming van het landbouwbeleid. De woordvoerder onderstreepte dat nadere eisen in productdossiers ,,gerechtvaardigd en niet willekeurig moeten zijn''. De EU wil zich ook bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) sterk maken voor een goede bescherming van geografische en oorsprongsnamen van landbouwproducten.