Dodenherdenking

Ik ben hevig geschrokken van uw berichtgeving over de verstoring van de dodenherdenking door Marokkaanse jongeren (NRC Handelsblad, 9 mei).

Deze dag herinnert ons aan de meest verschrikkelijke periode uit de Nederlandse geschiedenis. Duizenden werden tewerkgesteld in Duitsland, duizenden werden vergast, duizenden zijn uitgehongerd. Het fascistisch bewind was het ergste regime in de geschienis dit nooit meer. Deze afschuwelijke periode en de talloze doden worden in stilte herdacht en die stilte werd verstoord door Marokkaanse jongeren.

Er werd tegen bloemen geschopt en geroepen: `joden moet je doden'.

Dit te lezen deed me pijn, zeer veel pijn. Dat het onaangepaste wangedrag van deze lieden al zo vergevorderd is doet me beseffen dat multicultureel samenleven zeer moeilijk, zo niet onmogelijk is.