CDA zwakt streng voorstel voor WAO af

Demissionair minister De Geus (CDA) en Kamerlid Verburg, lid van het formatieteam van het CDA, hebben gisteravond het voorstel uit het regeerakkoord om arbeidsongeschikten onder de 45 jaar te herkeuren volgens nieuwe criteria afgezwakt. Het is volgens hen allerminst zeker dat mensen die volgens de nieuwe criteria arbeidsgeschikt worden bevonden hun WAO-uitkering verliezen. Verburg zei dat rekening moet worden gehouden met hun rechtspositie.

De Geus, die naar verwachting terugkeert als minister van Sociale Zaken, onderstreept dat het per 2005 in te voeren WAO-stelsel nieuwe arbeidsongeschikten meer kans biedt op herintreden dan aan mensen die nu arbeidsongeschikt zijn. Het nieuwe stelsel is er in eerste instantie op gericht een zieke werknemer weer aan de slag te krijgen bij diens werkgever. Nu hebben WAO'ers geen band met de werkgever. Volgens De Geus heeft VVD-leider Zalm gezegd dat nog niet duidelijk is of de huidige WAO'er zijn uitkering verliest. Zalm kon vanmorgen niet reageren.

Volgens De Geus moet het plan nog worden uitgewerkt en is het de vraag of het juridisch mogelijk is om de huidige WAO'ers na herkeuring hun uitkering te ontnemen.

Eerste-Kamerlid H. van Leeuwen haalde gisteren op een CDA-bijeenkomst uit naar het voorstel. ,,Dat is contra-legem. Dit moet morgen nog anders.'' Ook de vakbonden toonden zich fel tegenstander. CNV-voorzitter Terpstra noemde het gisteren ,,moreel verwerpelijk''. Hij verklaarde vanmorgen tevreden te zijn met de uitlatingen van De Geus en Verburg. ,,Maar ik wil het graag op papier zien.''

In het nieuwe stelsel worden de criteria voor toetreding tot de WAO strenger. Alleen nieuwe arbeidsongeschikten van wie duidelijk is dat zij de komende vijf jaar volledig arbeidsongeschikt zijn krijgen nog een uitkering.

De kwestie is vanmorgen aan de orde geweest op de CDA-fractievergadering, bevestigt een woordvoerder. De fractietop heeft, op verzoek van fractieleden, uitgelegd dat het voorstel niet leidt tot forse inkomensdaling voor de huidige WAO'ers. ,,Maar het hoofddoel, mensen weer aan het werk helpen, blijft overeind'', aldus de fractiewoordvoerder. Volgens hem heeft de hele fractie zich na de uitleg van de plannen alsnog ,,eensgezind achter het voorstel geschaard''.

CDA-BIJEENKOMST: pagina 2

WWW.NRC.NL: dossier Formatie