`35 miljoen minder voor cultuursector'

Het nieuwe kabinet-Balkenende II gaat vijf procent, bezuinigen op cultuur. Volgens de Vereniging Kunsten 92 komt dat neer op een bedrag van 35 miljoen euro.

Deze bezuinigingen staan los van het niet verlengen van de fiscale stimulans voor de filmindustrie die eind 2003 afloopt. Kunsten 92, een brede coalitie van kunstinstellingen, roept de Tweede Kamer op de voorgenomen bezuinigingen ongedaan te maken. De Tweede Kamer debatteert vandaag over het regeerakkoord.

Hoe de bezuinigingen worden toegepast – de `kaasschaaf' of gerichte kortingen en opheffing van kunstinstellingen – wordt pas besloten bij de behandeling in de Tweede Kamer van de Cultuurnota 2005-2008, in de herfst van 2004. Voordien moet de Raad voor Cultuur daarover nog adviseren. Woordvoerder Monique Brok zegt dat de bezuinigingen de raad zorgen baren, maar dat de raad blij is met de voorgenomen versimpeling van de subsidieregels.

De regering wil volgens Haagse bronnen geen staatssecretaris louter voor cultuur en media meer, ook gezien het voornemen om minder staatssecretarissen aan te stellen. Mogelijk wordt de cultuurportefeuille ondergebracht bij de minister van onderwijs.

Naast de bezuinigingen op de begroting dreigt de cultuursector te worden getroffen door de bezuiniging op de publieke omroep, het verdwijnen van gesubsidieerde arbeidsplaatsen, gemeentelijke bezuinigingen en verhogingen van kosten door nieuwe wet- en regelgeving. ,,Het kost steeds meer geld om alleen maar de deur open te houden'', zegt woordvoerster Marianne Versteegh van Kunsten 92.

In het regeerakkoord waarover CDA en PvdA onderhandelden wasde cultuur nog uitgesloten van bezuinigingen. Fractievoorzitter Boris Dittrich van D66 pleitte tijdens de verkiezingscampagne in januari nog voor een forse verhoging van de cultuurbegroting. Naar verluidt werden de voorgestelde bezuinigingen pas vorige week donderdag in het laatste stadium van de kabinetsformatie geïntroduceerd. Volgens Kunsten 92 zou een kabinet dat inzet op de versterking van participatie, sociale cohesie en kenniseconomie juist moeten investeren in kunst en cultuur. Het regeerakkoord wekt ook de indruk dat het kabinet dit van plan is: ,,Het kabinet stimuleert een sterke infrastructuur.''

Kunstenvakbond FNV KIEM – die de cijfers van Kunsten 92 onderschrijft – hekelt de tegenstrijdigheid over cultuur in het regeerakkoord; enerzijds het uitgangspunt van kwaliteit en anderzijds de bezuiniging: ,,Wie kwaliteit wil, moet daar voldoende middelen voor beschikbaar stellen.''

FNV KIEM vreest de voorgenomen efficiencykorting van 80 miljoen euro bij de omroepen. Dit zou leiden tot voor de werknemers onvoordelige contracten. Verder denkt de bond dat de cultuur- en mediasector, met zijn vele kortlopende contracten, zwaar getroffen zal worden door de aanscherping van referte-eis voor de WW. Kunstenaars dreigen door deze aanscherping hun recht op WW kwijt te raken.

WWW.NRC.NL: Discussie bezuinigingen op kunst