`Wij zijn als een kleine kat in het nauw'

De radicale Palestijnse moslimbeweging Hamas waarschuwt voor meer aanslagen als Israël zijn opstelling inzake de Routekaart niet verandert.

,,Er zullen nog meer bomaanslagen volgen als Israël de Palestijnse steden blijft bezetten en voortgaat met het vermoorden van militanten. Of wij operaties blijven uitvoeren in Israël en in de bezette gebieden hangt helemaal af van de Israëlische opstelling.'' Dat verklaarde gisteren Isma'il Abu Shanab, leider van de radicale Palestijnse moslimbeweging Hamas voor de Gazastrook, in een telefonisch vraaggesprek naar aanleiding van de zelfmoordaanslagen in Hebron en Jeruzalem van het afgelopen weekeinde. De gewapende arm van Hamas heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslagen.

,,De Israëlische regering weigert de Routekaart [het internationale stappenplan naar een vredesregeling tussen Israël en de Palestijnen] te aanvaarden, wat tot gevolg heeft dat er voor ons geen enkel tastbaar resultaat te merken valt na al de inspanningen van de Palestijnse premier Abu Mazen. Het Israëlische leger heeft integendeel voor een verdere escalatie van het geweld gezorgd en het is duidelijk dat premier Sharon niet wil dat Abu Mazen er in slaagt tot een vergelijk of zelfs maar een bestand te komen. Er kwam tot nog toe van de andere kant geen enkel teken, niet een gebaar van goede wil'', aldus Abu Shanab.

,,Maar het zijn niet de Israëliers die lijden onder de afsluitingen, het uitgaansverbod, de dagelijkse invallen en politieke moordoperaties. Wij zeggen daarom: geen terugtrekking, geen einde aan het gewapende verzet. Zolang er tanks in onze steden te zien zijn, zullen zij het waar dan ook met hun leven bekopen.''

Volgens Abu Shanab blijft Israël bij alle recente vredesplannen compleet buiten schot. ,,Neem het Mitchell-plan, het Tenet-Plan en nu weer met de Routekaart: telkens gaat het om een oproep aan de Palestijnen om het verzet te staken, zonder ook maar de minste garantie dat Israël met de bezetting of met de moordoperaties stopt.''

,,Als we aannemen dat Sharon zijn moorddadige politiek voortzet hebben wij geen enkele andere optie dan het gewapende verzet. Wij hebben net gedurende zes maanden geen enkele operatie in Israël zelf, dus binnen de `groene lijn', uitgevoerd. Maar hij gaat ondertussen steeds driester te werk en vermoordt daarbij iedere dag meer burgers en strijders, zonder zelfs maar een zucht van protest vanuit Washington. Wij zijn als een kleine kat, die in het nauw gedreven in een heel kleine kamer als een tijger van zich afbijt.''

Abu Shanab ontkent dat de aanslagen van het afgelopen weekeinde waren gericht op het opblazen van de Routekaart. ,,Ze zijn het resultaat, het spontane antwoord op de escalatie door de Israëlische bezettingsmacht.''

Sharon vergist zich als hij hoopt dat hij ons kan breken, zegt Abu Shanab. ,,De Palestijnen zijn sterk genoeg, en het verzet heeft stevige wortels. Als hij het geweld opdrijft, komt er een escalatie in ons gewapend verzet. Wij weten hoe we hen moeten treffen, en onze strijders hebben geen gebrek aan doelwitten.''