VVD verdeeld over meer invloed leden

De VVD is intern zwaar verdeeld over plannen de leden meer directe invloed te geven. Vooral het voorgestelde one-man-one-vote systeem roept veel verzet op. De VVD-leiding wist dit weekeinde met grote moeite te voorkomen dat haar voorstellen voor partijvernieuwing door gewestelijke `partijbaronnen' werden getorpedeerd.

Op een roerige ledenvergadering in Noordwijkerhout werd zaterdag pas bij herstemming een amendement op de partijvernieuwingsvoorstellen verworpen. Aanneming zou hebben betekend dat het principe van one-man-one-vote niet op alle belangrijke kwesties in de VVD van toepassing zou zijn. Partijvoorzitter Eenhoorn besloot daarop de vergadering over de partijvernieuwing te verdagen naar juni, temeer daar het onwaarschijnlijk leek dat in de zaal een tweederde meerderheid aanwezig was voor statutenwijziging.

Het verloop van de vergadering was van een bij de VVD zelden geziene heftigheid. Sommige tegenstanders van de invoering van het nieuwe systeem betichtten de partijleiding openlijk van manipulatie. Voorstanders beschuldigden de `partijbaronnen' ervan met ondemocratische middelen aan hun macht te willen vasthouden.

De vernieuwingsvoorstellen houden in dat alle VVD-leden in de toekomst individueel mogen stemmen bij belangrijke beslissingen, en dat bij vaststelling van kandidatenlijsten de leden worden geraadpleegd – ongeveer zoals nu al bij D66 gebeurt. De opstand tegen de vernieuwing ging uit van de Kamercentrale Rotterdam.

Tot op heden delegeren leden van de VVD hun beslissingsbevoegdheid aan gewestelijke afgevaardigden (partijbaronnen genaamd) die daarvan, aan de hand van een mandatensysteem, naar eigen goeddunken gebruik maken op de ledenvergadering.

Zonder noemenswaardig debat ging de VVD-ledenvergadering overigens akkoord met de direct gekozen burgemeester – een voorstel dat vorig jaar nog op fel verzet in de partij was gestuit, maar inmiddels voorkomt in het jongste regeerakkoord.