VS: onvoorziene tegenslagen in Bagdad

De Amerikaanse bezettingsmacht in Irak ondervindt nog steeds tegenslagen bij het herstel van de veiligheid in Bagdad. Volgens commandant William Webster is de Amerikaanse defensiestaf overvallen door het uiteenvallen van het Iraakse leger en de politie. Daarom is Bagdad vijf weken na de val van de Iraakse hoofdstad nog altijd gevaarlijk terrein waar plunderaars en criminelen vrij spel hebben. Het herstel van de veiligheid in Irak is een eerste prioriteit van de Amerikaanse civiele en militaire leiding in Irak. ,,We hebben grote zorgen over de veiligheid'', zei Webster zaterdag.

De commandant zei te verwachten dat de recente toevoeging van 9.000 extra Amerikaanse militairen in de straten van Bagdad een grote verbetering zal betekenen. De troepen hebben zich bij de 16.000 Amerikaanse militairen gevoegd die al in de Iraakse hoofdstad zijn. Voorts zijn nachtelijke patrouilles verdubbeld en worden regelmatig autodieven, wapenhandelaren en andere criminelen opgepakt.

De totale ontmanteling van de openbare orde is niet door de Amerikaanse defensieplanners voorzien. ,,We hadden niet verwacht dat het complete leger er de brui aan zou geven [...] en zich in burgerkleding zou steken'', zei Webster. ,,We hadden [ook] niet verwacht dat de politiemacht huiswaarts zou keren en thuis zou blijven.''

Kolonel John Peabody, militair ingenieur en belast met het veiligstellen van openbare faciliteiten in Bagdad, bevestigt in de Amerikaanse krant The New York Times ook dat het Amerikaanse leger zich onvoldoende heeft gerealiseerd wat de gevolgen zouden zijn van de grootschalige plunderingen die zich direct na de val van Bagdad voltrokken. ,,Alles van waarde of noodzaak om de zaak draaiende te houden, werd gestolen'', zegt hij. De Amerikaanse pogingen om tijdens de bombardementen op Bagdad de infrastructuur zo veel mogelijk te sparen, werden binnen een paar dagen weer ongedaan gemaakt door toedoen van de plunderingen. Die hadden plaats onder toeziend oog van Amerikaanse militairen die aanvankelijk zo goed als niet tegen de plunderaars in actie kwamen.

Webster vermoedt dat de grote criminaliteit ook het gevolg is van het feit dat Saddam Hussein vlak voor het begin van de oorlog in Irak op grote schaal gratie heeft verleend aan veroordeelde criminelen en talloze gevangenissen de opdracht heeft gegeven al hun gevangenen vrij te laten. Omdat er vrijwel geen lijsten bestaan van die voormalige gevangenen zou het ook moeilijk zijn om vast te stellen wie er nu wel of niet achter tralies hoort. Amerikaanse juristen moeten vaststellen of gevangenen die gratie is verleend opnieuw opgepakt mogen worden.

In totaal worden zo'n zeshonderd plunderaars, dieven en andere criminelen gevangen gehouden in provisorische gevangenissen die onder Amerikaans toezicht staan. Hun aantal neemt dagelijks toe, aldus generaal Buford Blount. Volgens Blount worden dagelijks tussen de twintig en tweehonderd illegale wapens in beslag genomen in Bagdad.