Vakbonden furieus over WAO-plannen

De vakbonden wijzen de maatregel van het aanstaande kabinet om arbeidsongeschikten jonger dan 45 jaar volgens nieuwe criteria te gaan herkeuren af. De FNV zal de maatregel juridisch aanvechten.

Volgens de vakbond wordt met de nieuwe herkeuring aan bestaande rechten getornd. ,,Dit is het bewijs van een grote onbetrouwbaarheid van de overheid'', zegt FNV-voorzitter Lodewijk de Waal. ,,Moreel verwerpelijk'', is de reactie van zijn CNV-collega Doekle Terpstra.

De nieuwe coalitie van CDA, VVD en D66 is overeengekomen om bij de invoering van een nieuw WAO-stelsel in 2006 niet alleen nieuwe arbeidsongeschikten maar ook bestaande arbeidsongeschikten onder de strengere toetredingscriteria te laten vallen. Alleen WAO'ers van wie bij de keuring blijkt dat zij de komende vijf jaar volledig arbeidsongeschikt zijn, krijgen dan nog een WAO-uitkering. Voor werkende gedeeltelijk arbeidsongeschikten komt er een loonaanvullingsregeling.

Volgens Tweede-Kamerlid Verburg (CDA) is ervoor gekozen om een grens bij 45-jarigen te trekken omdat jongere arbeidsongeschikten nog relatief veel kans hebben om werk te vinden. Het zou nu gaan om een groep van circa 215.000 arbeidsongeschikten.

Volgens De Waal en Terpstra hebben deze arbeidsongeschikten nauwelijk kans op werk. De Waal: ,,De maatregel is alleen bedoeld om deze mensen de armoede in te drukken. Want dat is goedkoper''. Beide vakbondsleiders zeggen plannen te steunen die arbeidsongeschikten aan het werk helpen. Terpstra: ,,Maar dit is het najagen van wind, want werkgevers zitten in de praktijk helemaal niet te wachten op gehandicapte werknemers.''

In het akkoord van de Sociaal-Economische Raad over de WAO, dat op hoofdpunten lijkt op de plannen van de nieuwe coalitie, is er volgens De Waal juist bewust voor gekozen om de bestaande WAO'ers niet onder nieuwe criteria te laten vallen. Deze mensen hebben geen relatie meer met hun oude werkgever. Zij zullen dus veel moeite hebben met het vinden van werk.

Ook Terpstra verwacht dat deze mensen tussen wal en schip vallen en meteen in de bijstand terechtkomen. Terpstra: ,,Is dat sociaal verantwoord gedrag? Nee dus.''