Senaat tegen wegverbreding

De meerderheid van de Eerste Kamer ziet nog steeds niets in de spoedwet wegverbreding van minister De Boer (Verkeer/LPF) om de files te bestrijden. De wet, een van de kroonjuwelen van de LPF. zal morgen dan ook vrijwel zeker worden verworpen. Tenzij de minister het stuk eerder intrekt. De fracties in de Eerste Kamer hebben al eerder hun bezwaren laten blijken tegen de hoge kosten die de uitvoering van de wet met zich meebrengt, terwijl de effecten volgens de senatoren twijfelachtig zijn. Verder verwachten de fracties van GroenLinks tot VVD dat deze wet weer nieuwe problemen zal scheppen, zoals een toename van luchtvervuiling en geluidhinder. De Boer heeft deze bezwaren tijdens de schriftelijke voorbereiding op het debat van morgen niet weg kunnen nemen.