Scepsis over `2 pct loongroei' top

De vakbonden FNV en CNV geloven niet zonder meer dat de inkomens van de bestuurders van Nederlandse ondernemingen dit jaar worden gematigd. FNV-voorzitter L. de Waal en CNV-voorzitter D. Terpstra zeggen dit in een reactie op een onderzoek van werkgeversorganisatie VNO-NCW, waaruit blijkt dat de inkomens van topmanagers dit jaar met 2 tot 3 procent stijgen.

,,Die 2 procent geloof ik pas als het in de jaarverslagen staat'', zegt FNV'er De Waal over het onderzoek dat VNO-voorzitter J. Schraven dit weekeinde presenteerde. ,,Ik ben erg argwanend. Drie jaar geleden zei Schraven dat de inhaalmanoeuvre wel ten einde was. Dat bleek niet te kloppen. Vorig jaar april kwam VNO-NCW met een onderzoek naar buiten waaruit een loonstijging van 3,5 à 4 procent naar voren kwam. In werkelijkheid werd het 7 procent. Het begint dus een jaarlijkse traditie te worden.'' CNV'er Terpstra voegt eraan toe: ,,Ik geloof het pas als ik het zie. Nu vertrouw ik de cijfers niet zonder meer.''

VNO-NCW en het Nederlands Centrum voor Directeuren en commissarissen (NCD) hebben twee adviesbureaus onderzoek laten doen naar de inkomensontwikkeling in de top van het Nederlands bedrijfsleven. Voor de jaren 1996 tot en met 2002 is geput uit de databestanen van Towers Perrin, terwijl voor het jaar 2003 Hay een enquête heeft gehouden onder 150 Nederlandse ondernemingen. Salarissen en bonussen zouden samen minder stijgen dan de vorige vier jaar, toen het inkomen gemiddeld met 4 tot 8 procent per jaar toenam.

,,Een stijging van 2,5 procent valt inderdaad binnen het sociaal akkoord'', zegt Terpstra over de overeenkomst, waarbij overheid, werkgevers en vakbonden vorig jaar afspraken de CAO-lonen niet harder te laten stijgen dan de inflatie: ,,Toch heb ik het gevoel dat Schraven in een andere, maatschappelijke werkelijkheid leeft dan wij. Hij blijft proberen te bewijzen dat de ondernemingen verantwoord bezig zijn, terwijl wij grote moeite hebben om de onrust in onze achterban over de topsalarissen te bezweren.''

Terpstra wijst erop dat uit het VNO-onderzoek ook blijkt dat de bonussen ook dit jaar gemiddeld hoger uitvallen, terwijl ook het aantal optieregelingen toeneemt: ,,Terwijl de criteria voor prestatieloon glashelder in de CAO vastliggen, zijn die criteria voor de bonus van de bestuurders niet transparant. Die transparatie moet er wel komen, in het jaarverslag.'' De FNV komt binnenkort met een eigen onderzoek naar de beloning van bestuurders. Dat zal zich toespitsen op vertrekregelingen.