Nederland tegen harmonisering rechten verdachte

De Nederlandse regering is geen voorstander van Europese rechtsbescherming van verdachten in alle EU-lidstaten. Dat blijkt uit de kabinetsreactie op op een voorstel van de Europese Commissie om de waarborgen van verdachten in strafzaken in de hele Europese Unie te harmoniseren. Volgens de regering moet de Commissie zich in haar voorstel beperken tot harmonisering van die waarborgen bij grensoverschrijdende criminaliteit of bij strafrechtelijke delicten die gericht zijn tegen de Europese Commissie. De Europese Commissie stelt voor het recht op rechtsbijstand, tolken en vertalingen, consulaire bijstand en informatierecht tijdens politieverhoor, te harmoniseren. Volgens het kabinet zijn er in de praktijk al voldoende waarborgen voor rechtsbescherming van verdachten, ondermeer het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. In de reactie wordt er op gewezen dat de Nederlandse strafwetgeving aanzienlijk moet worden aangepast, ,,terwijl er geen aanwijzing is dat Nederland thans in de waarborgen voor verdachten tekort zou schieten.''