Meer handel met nieuwe lidstaten

Nederland drijft steeds meer handel met de tien landen die volgend jaar toetreden tot de Europese Unie. In 2002 nam de uitvoer naar de tien staten met 9 procent toe. In dezelfde periode daalde de totale in- en uitvoer van Nederland met respectievelijk 6 en 3 procent. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag heeft gepubliceerd. Ongeveer 40 procent van de Nederlandse handel met de nieuwkomers wordt gedreven met Polen.