Karzai wil tolgelden provincies

De Afghaanse president Hamid Karzai heeft de gouverneurs uit twaalf grensprovincies naar Kabul ontboden met de dringende boodschap dat ze zich aan het centraal gezag moeten onderwerpen. Karzai liet doorschemeren te zullen aftreden indien zijn regering niet binnen enkele maanden de reële zeggenschap krijgt over heel Afghanistan.

Dat hebben functionarissen van de regering in Kabul bekendgemaakt. De bijeenkomst met de provinciegouverneurs, onder wie de belangrijke regionale krijgsheren Ismail Khan (Herat) en Abdul Rashid Dostum (in het noorden), zal morgen plaatsvinden. Hoog op de agenda staat de overdracht van tolheffingen. Het leeuwendeel van de douaneinkomsten, die door de regionale leiders worden geïnd, wordt niet afgedragen aan Kabul. De krijgsheren gebruiken het geld voor onder andere de instandhouding van hun eigen legers. Formeel hebben de meesten hun steun betuigd aan de regering van Karzai, maar in de praktijk bestieren zij hun gebieden als eigen koninkrijkjes.

Karzai, met Amerikaanse steun aan de macht gekomen, wordt beschermd door de internationale vredesmacht ISAF, maar die opereert alleen in en rond de hoofdstad Kabul. Volgens de krant Arman-e-Millie heeft de president gisteren op een bijeenkomst gezegd dat die situatie niet lang meer zo kan voortduren wil het vredesproces slagen. Hij zei het ontslag van de regering te zullen aanbieden aan de loya jirga (de grote vergadering van Afghaanse stamoudsten en leiders) als de situatie ,,in de komende twee of drie maanden'' niet verbetert.

Volgens het ministerie van Financiën ontvingen de twaalf provincies vorig jaar naar schatting 0,5 miljard dollar aan douanegelden, maar kwam slechts 80 miljoen terecht in Kabul.