Geen vogelpest in Duits Straelen

Twee pluimveebedrijven in het Duitse Straelen zijn volgens een eerste test niet besmet met vogelpest. De dieren in beide bedrijven vertoonden vorige week ziekteverschijnselen, waarop 11.500 kalkoenen en enkele tientallen kippen en eenden preventief werden geruimd. De uitslag van een `snelle test', die een vrij grote mate van zekerheid biedt, wees echter niet op vogelpest.