Een besmette psycholoog

Hoe tragisch is het lot van mensen die bekender zijn om hun affaires dan om hun verdiensten. Psycholoog René Diekstra is er één van. Hij is vanavond te gast bij `diepte-interviewer' Frénk van der Linden in het programma Tot op het bot.

Diekstra werd in de zomer van 1996 als schrijver van vele populair-wetenschappelijke boeken beschuldigd van plagiaat. Grote stukken tekst had hij zonder goede bronvermelding overgenomen. Hij ging vervolgens diep door het stof. In de veronderstelling dat het beter was de vijand tegemoet te treden in plaats van te schuilen gaf hij publiekelijk toe onzorgvuldig te zijn geweest met zijn bronnen. Hoewel hij daaraan toevoegde nooit de bedoeling te hebben gehad zich de teksten van anderen toe te eigenen, werd hij vanaf dat moment vrijwel overal behandeld als een paria. Diekstra was besmet.

De psycholoog werd ontslagen door de Leidse universiteit raakte naar eigen zeggen ,,66 posities kwijt''. Op het diepst van de persoonlijke crisis die volgde overwoog Diekstra de hand aan zich zelf te slaan. Hij deed het uiteindelijk niet. Denkend aan zijn gezin vond hij zichzelf het leven benemen ,,wel een erg groot offer''.

De psycholoog is al zijn hele leven geobsedeerd door zelfmoord. Als puber speelde hij met de gedachte. En in de jaren tachtig schreef hij met Nico Speijer een spraakmakend boek over het taboe-onderwerp hulp bij zelfdoding. Dat kreeg een vreemde lading toen Speijer en zijn vrouw zelfmoord pleegden kort na het verschijnen van het boek. Diekstra bleef achter en moest het uitleggen.

,,Dit incident verlaagde mijn drempel voor suïcide'', zegt Diekstra nu. Nog steeds ziet hij zelfmoord als een ideale manier om te sterven. Maar Diekstra besloot de wereld terug te veroveren en zocht professionele begeleiding.

Hij kwam sterker uit de strijd, zegt hij zelf. ,,Het is maar goed dat ik onderuit ben gegaan, want ik ben nu een groot gedeelte van mijn angst kwijt.'' Dat geldt ook voor zijn angst voor de scherpe interviewer, beweert hij, maar dat lijkt meer wens dan werkelijkheid. Te zien is een man die de strijd dapper aangaat, maar de pijnlijkste momenten uit zijn leven toch nog het liefst overslaat. Een overlever, geknakt maar niet verslagen.

Tot op het bot, NPS/Humanistische Omroep, Ned.3, 21.02-21.43u.