Dambond heeft kat in de gordijnen

Voorzitter van de werelddambond (FMJD) Wouter van Beek werd dit weekend bij het tweejaarlijkse congres in Zwartsluis herkozen, maar stelde een dag later zijn functie weer ter beschikking. Oorzaken zijn het wanordelijk gedrag van al dan niet stemgerechtigde landen en de verhoudingen tussen Europese en Afrikaanse damlanden. Behalve de herkiesbare Van Beek stelde Shovkoplias uit Oekraïne zich kandidaat. Illegaal, want de aanmelding was te laat. Toch kwamen er verkiezingen, met Van Beek als winnaar. Protest. Lang vergaderen. Van Beek, moe van alle commotie, stelde zijn functie beschikbaar. Weer stemmen. Het stembureau met topdammers Harm Wiersma en Anatoli Gantwarg verscheurde demonstratief stembiljetten. Uiteindelijk zit er volgens Van Beek een nieuw `illegaal bestuur' met Shovkoplias als voorzitter en Wiersma als vice-voorzitter.

Al bekomen van alle commotie?

Van Beek: ,,Ik heb een dramatisch weekend achter de rug. De dambond is in crisis. Er is een nieuwe bond gesticht, maar niet volgens de statuten. De verhoudingen liggen intern nu anders. Ik had voorgesteld om over twee maanden een nieuwe vergadering uit te schrijven waarin ik me dan niet meer kandidaat stel voor het voorzitterschap. Dat is niet aangenomen. Voorlopig handel ik de zaken af.''

Shovkoplias heet nu voorzitter van de werelddambond te zijn.

Hij is een oude vriend van me. Een vriendschap waar nu een deuk inzit. Ik zie hem niet als aanstichter. De Afrikanen waren goed in het debat dat bemoeilijkt werd door de drie gebruikte talen. En twee verkiezingen zo kort achter elkaar mag niet. Met mijn voorgestelde aftreden hoopte ik de kloof tussen oost en west te dichten. Maar ik vrees voor een nog grotere polarisatie. De emoties liepen hoog op. De kat zat echt in de gordijnen.''

Het was voor u niet de eerste keer!

,,In 2000 in Moskou gebeurde hetzelfde, al was ik toen niet herkiesbaar als voorzitter. Ik zat zelf in Nederland toen een motie van wantrouwen tegen mij werd ingediend. Het vertrouwen in mij is voor het grootste deel weg, denk ik. Vooral is het vervelend voor de spelers op het WK in Zwartsluis. Die moeten afgeschermd worden van deze gebeurtenissen.''