Afschaffing cv-regeling film dreigt

De cv-regeling voor films wordt waarschijnlijk niet verlengd. In het regeerakkoord van CDA, VVD en D66 is geen continuering van de maatregel, die eind dit jaar afloopt, opgenomen.

Met de belastingmaatregel konden particulieren onder gunstige omstandigheden in films investeren. ,,D66 hecht erg aan de cv-regeling'', zegt Bert Bakker, Tweede-Kamerlid van D66, een van de partijen die de maatregel initieerde. ,,Tijdens de onderhandelingen is de regeling heel even ter sprake geweest, maar de andere partijen zagen er niets in. Lang hebben we het cultuurbudget kunnen ontzien, maar in de laatste fase van de onderhandelingen moesten er meer bezuinigingen worden gevonden.''

De regeling, die in 1999 werd ingesteld, leidde ertoe dat in Nederland meer films werden gemaakt tegen hogere budgetten. Grote producties als The Discovery of Heaven en Ja Zuster, Nee Zuster werden met behulp van deze regeling gefinancierd. Voor de investeerderaftrek is volgens het ministerie van financiën in 2003 23 miljoen euro beschikbaar. Via de zogeheten `willekeurige afschrijving' is nog eens een bedrag van 17 miljoen beschikbaar. ,,Ruwweg kun je zeggen dat een producent een film voor de helft kon financieren uit de fiscaliteit'', zegt een woordvoerder van Financiën.

Volgens Arnold Heslenfeld, hoofd speelfilm van het Nederlands Fonds voor de Film en een van de initiatiefnemers van de maatregel, is afschaffing van de regeling `een ramp voor de Nederlandse filmindustrie'. Heslenfeld vreest faillissementen van filmproducenten en facilitaire bedrijven als laboratoria en cameraverhuurders. ,,Op het moment dat het eindelijk goed gaat met de Nederlandse film wordt alles weer teruggedraaid'', zegt producent Jeroen Beker (Motel Films). ,,De regeling werkte niet optimaal, maar heeft wel het publiek teruggebracht naar de Nederlandse film.'' De regeling heeft een rumoerige geschiedenis. Enkele opzienbarende flops en mislukte cv's, zoals bij Ocean Warrior, bezorgden haar een negatief imago.

Volgens Toine Berbers, directeur van het Nederlands Fonds voor de Film, verdient de maatregel zich grotendeels zelf terug. ,,De maatregel kost jaarlijks 30 tot 35 miljoen euro, maar uit voorlopige cijfers blijkt dat dit geld via loonbelasting en btw grotendeels weer terugkomt.'' Berbers meent dat de regeling tijdens de behandeling van de voorjaarsnota weer in de Kamer ter sprake zal komen.

Volgens Bert Bakker kan in principe in het belastingplan voor 2004 op Prinsjesdag een verlenging van de regeling worden opgenomen. ,,Stel dat we een D66-staatssecretaris voor Financiën krijgen, dat is dat een van de belangrijke punten op zijn agenda. Het gaat bij de cv-regeling om meer dan cultuur alleen, het gaat ook om versterking van een industrie. Als we straks een belastingmeevaller hebben van 200 miljoen euro, is zoiets makkelijker te verwezenlijken dan wanneer er opnieuw tegenvallers zijn.''

WWW.NRC.NL: Discussie bezuinigingen op kunst