Veel kritiek oppositie op regeerakkoord

Alle oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben afwijzend gereageerd op het gisteren gepubliceerde regeerakkoord van CDA, VVD, en D66. Ook veel maatschappelijke organisaties keuren het regeerakkoord af.

In het zogenoemde hoofdlijnenakkoord van CDA, VVD en D66, `Meedoen, meer werk, minder regels' wordt voor 13,1 miljard euro bezuinigd; er is ruimte voor 3,4 miljard euro aan nieuw beleid en een kleine lastenverlichting van 1,4 miljard euro. De gemiddelde koopkrachtdaling bedraagt 0,25 procent per jaar. Met name ambtenaren en uitkeringsgerechtigden gaan er fors op achteruit, respectievelijk 1 en 0,75 procent per jaar.

VVD-leider Zalm erkende gisteren bij de presentatie dat de maatregelen ,,pijn doen''. Maar hij onderstreepte evenals CDA-leider en premier Balkenende dat de maatregelen nodig zijn.

Als de leden van D66 zondag op hun partijcongres instemmen met regeringsdeelname, wordt Balkenende naar verwachting volgende week benoemd als formateur. Het kabinet zou dan rond 27 mei beëdigd kunnen zijn.

PvdA-leider Bos vindt dat het komende kabinet doorschiet in bezuinigingen en veel meer had moeten investeren in verbetering van de economie. GroenLinks-leider Halsema noemt het bereikte resultaat ,,een asociaal asfalt-akkoord''. GroenLinks wijst met name de aangekondigde ontkoppeling tussen lonen en uitkeringen en de harde aanpak van arbeidsongeschikten af. SP-leider Marijnissen vindt dat de laagste inkomens ,,gepakt'' worden. ChristenUnie-voorman Rouvoet maakt zich ,,ernstig zorgen'' dat ,,kwetsbare groepen in de samenleving'' slachtoffer worden van de ,,eenzijdige focus'' op economische problemen.

Vakbonden bereiden acties en stakingen voor tegen het kabinetsbeleid. ,,Dit zet de verhouding in de Sociaal-Economische Raad onder druk'', aldus FNV-voorman De Waal. Werkgeversorganisaties hebben juist verheugd gereageerd.

Onderwijsorganisaties stellen dat 700 miljoen euro extra het lerarentekort niet kan oplossen. Zorgorganisaties vrezen dat veel mensen buiten de boot zullen vallen nu het eigen risico verhoogd wordt.