`Topmanagers matigen lonen'

De inkomens van bestuurders van de grotere ondernemingen in Nederland stijgen dit jaar met 2 tot 3 procent. Dit blijkt uit een enquête, die organisaties van werkgevers en directeuren hebben laten doen naar salarissen en bonussen van bestuurders. ,,De resultaten zijn in lijn met het sociaal akkoord'', zegt voorzitter J. Schraven van VNO-NCW vandaag in een vraaggesprek met deze krant.

In het sociaal akkoord hebben overheid, bedrijven en vakbonden vorig jaar afgesproken dat de CAO-lonen dit jaar met niet meer dan 2,5 procent mogen stijgen. ,,Ik kan nu tegen Lodewijk de Waal [FNV-voorzitter] zeggen dat ik hem recht in de ogen kan kijken als het om de loonstijgingen in 2003 gaat.''

De inkomens van de topmanagers liggen al weken onder vuur van vakbonden, politici, aandeelhouders en media, die de stijging ervan te hoog vinden in de huidige economische recessie. In het gisteren gepresenteerde regeerakkoord van CDA, VVD en D66 wordt bovenmatige inkomensgroei bij topbestuurders ,,onverantwoord en niet aanvaardbaar'' genoemd. Het nieuwe kabinet zal verder bekijken ,,hoe het fiscale instrumentarium kan worden ingezet om bovenmatige belonings- en afvloeiingsregelingen te beperken''.

Uit onderzoek in opdracht van VNO-NCW en het Nederlands Centrum voor Directeuren en Commissarissen blijkt dat bestuurders in 2003 hun salaris aanzienlijk minder zien toenemen dan in de vier jaren ervoor, toen de stijging 4 tot 8 procent bedroeg. Meer dan een kwart van de bestuurders ontvangt in 2003 geen bonus, twee keer zoveel als in 2002, maar de gemiddelde omvang van de bonus neemt wel toe. Bij 40 procent van de ondernemingen krijgen de bestuurders een lagere bonus of geen bonus, terwijl bij 45 procent juist een hogere bonus wordt uitgekeerd. Bovendien heeft 88 procent van de ondernemingen de bestuurders evenveel opties toegekend als vorig jaar, of zelfs meer. VNO-voorzitter Schraven noemt het ,,heel bedenkelijk als je captains of industry geen krediet geeft''.

Afgelopen week verscheen bestuursvoorzitter A. Burgmans van Unilever, een van de best betaalde managers van Nederland, in twee televisieprogramma's in een poging de beeldvorming van topmanagers als `graaiers' bij te stellen. Vandaag verdedigt topman J. van der Veer zich in een vraaggesprek in de Volkskrant.

interviewpagina 16

levensstijlpagina 55

    • Herman Staal
    • Karel Berkhout