Tonderzwam

In de bijlage W&O van 3 mei wordt melding gemaakt van een opmerkelijke toename van de Echte tonderzwam in Nederland sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw (`Necrofiele tonderzwam veert op'). Deze staat beschreven in het Natuurcompendium dat onlangs is gepubliceerd.

De toename wordt in verband gebracht met veranderend bosbeheer, waardoor er minder dode bomen uit het bos zouden worden verwijderd, vergeleken met een eerdere periode. De Echte tonderzwam is evenwel vrijwel uitsluitend op berken toegenomen, op andere boomsoorten is hij nog altijd zeldzaam. De berk is altijd talrijk in onze bossen aanwezig geweest en voor de bosbouw nauwelijks van belang, los van de vraag of de bosbouwpraktijk wel zo sterk is veranderd.

De verklaring van veranderend bosbeheer is dus niet afdoende. Veranderingen in talrijkheid of arealen van soorten doen zich van tijd tot tijd voor en het is niet altijd gemakkelijk een passende verklaring te vinden. In het geval van de toename van de Echte tonderzwam zullen we moeten toegeven: we weten niet hoe dat komt! De term `necrofiel' in de kop is overigens onjuist. Het gaat om een necrotrofe parasiet, wat wil zeggen dat de schimmel op het gedode hout verder kan groeien.